Svängmassa – rotationsenergi – elsystem i balans

Jonny Hylander som är ordförande i Fotskäl-Tostared LRF-avdelning och professor emeritus i elteknik har en del tankar i debatten om elförsörjningen i Sverige.

Svängmassa, stabila och robusta elnät och möjligheterna att spara elenergi debatteras friskt i olika medier, av mer eller mindre insatta och kunniga debattörer. Med tanke på detta har Jonny skrivit ihop nedanstående text.

Det här med "svängmassa" är ett gammalt begrepp som en del använder fortfarande. Med det menas att rotorerna i elektriska maskiner inte tvärt slutar att rotera vid nätbortfall, utan de fortsätter snurra ett tag innan de stannar. Det blir då inte tvärt ett spänningsbortfall, utan spänningen sjunker sakta. Om felet försvinner i nätet kan nätet snabbt återställas. En del tycker då att elnätet är "robust". Elnätet på Hisingen i Göteborg har stor svängmassa, många motorer. När det bryts så ligger spänningen kvar ett ögonblick.

Men det här är lurigt. Om några motorer har snabba motorskydd så kan de ibland frånkopplas. Om de återinkopplas snabbt till elnätet kan man få ett fel som vi kallar "snabb återin-koppling". Att motorerna med inre spänning kopplas in mot ett nät med spänning! Då förstörs motorerna!

Motorerna på Gotland som driver cementkvarnarna i Slite råkade ut för detta för ett antal år sedan. De förstördes och det blev mycket dyrt!

Att vindkraft saknar svängmassa är trams. De har ett stort tröghetsmoment i turbinen. Problemet är att de har frekvensomriktare som snabbt bryter spänningen vid fel. Men frekvensomriktaren kan styras så att man får "ride through" (klara sig igenom) egenskaper. Att den klarar dippar i spänningen på elnätet och är fortfarande inkopplad. Tyska elnätbolag kräver detta. Då stabiliseras elnätet. Det fungerar som "svängmassa".

Återigen så är det här en fråga som är löst för 20 år sedan. Men vissa lever kvar i 50-talet! Tråkigt när folk debatterar med falska fakta och rena lögner.

Vad gäller lagra energi så gör vi det redan. Vi stänger av vattenkraften när det blåser mycket. Då tar vindkraften en större del av lasten.

Norrmännen är duktiga på detta. De importerar till och med elenergi när det blåser mycket och priset är lågt. De stänger då av sina vattenkraftverk. De kör dem sedan och levererar elenergin när elpriset är högt.

Batterier och vätgas är dyra lagringsformer. Då är det bättre med pumpkraftverk, att pumpa upp vatten i dammar högt upp och tappa ur det i ett vattenkraftverk när energin behövs. Det finns några sådana i Sverige.

Vårt problem nu är att några mp-politiker förmådde Vattenfall att stänga av Ringhals 1 och 2 innan kraftledningarna från Norrland hade förstärkts. De klarar nu max 7000 MW i snittet mellan elområde 2 och 3.

Med Ringhals 1 och 2 borta bokades direkt upp cirka 2000 MW. Då fanns

3000 MW kvar att fritt överföras från Norrland! SvK skrev faktiskt brev till regeringen och Vattenfall och klagade att elbrist kan uppstå i södra Sverige.

När dessutom Sverige nu skall vara den största exportören av elenergi i EU inser alla (?) att det blir problem. Dessutom förstördes en trycktank i en av de kvarvarande reaktorerna i Ringhals, då försvann ytterligare cirka 1000 MW som ersätts av vind- och vattenkraft från Norrland. Är det då rimligt att bygga ut exporten? Typ Hansa Power Bridge i Skåne.