Temadag om ekomarknaden drog många intressenter

Måndag 25 september anordnade LRF Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg en temadag om Ekomarknaden, som drog många intressenter från olika branscher.

Under dagen fick deltagarna lyssna till korta presentationer från såväl branschorganisationer som livsmedelskedjans olika delar som berättade om sin syn på ekomarknadens framtid. Varje pass avslutades med ett panelsamtal där publiken hade möjlighet att ställa frågor.

Emma Rung, VD för KRAV, inledde dagen och var försiktigt optimistisk, även om många KRAV-producenter har de tufft nu så tror hon på en uppgång snart. Hon berättade också att i USA spås en stor ökning av ekologiskt de närmaste fem åren.

Pim Bent från Naturskyddsföreningen tog vid och pratade mycket om branschens förutsättningar, hur det svenska jordbruket har utvecklats och varför, samt lönsamheten och den ekonomiska hållbarheten som helt central för att lantbruket ska kunna bli mer hållbart även miljömässigt.

Från vänster: moderator Amanda Björksell, Giesela Olsson (ICA), Johan Hedberg (Arla) Hans Weilfors (Lantmännen, Per Olsson (HK Scan) samt Marianne Schönning (Ekologiska lantbrukarna).

Aron Westlin, agronom och ekologisk spannmålsproducent berättade om sin verksamhet och att en viktig drivkraft för honom är att kunna odla i ett förändrat klimat. Han nämnde också att han saknade samverkan med aktörer senare i kedjan för att kunna utveckla de grödor han odlade till färdiga produkter för konsument. På samma tema lyfte han att du som producent generellt är väldigt låst i vem du kan leverera till; som mjölkproducent får du vara glad om det är något mejeri som hämtar på din gård och platser för att lämna spannmål har minskat drastiskt. LRF Gävleborgs ordförande Lotta Zetterlund fick med väldigt kort varsel hoppa in och prata ur en mjölkproducents perspektiv och väckte tankar kring både generationsskiften och ibland svåra ställningstaganden man får göra som producent.
 
Både Per Olsson, HK Scan, och Hans Weilfors, Lantmännen, lyfte problematiken med prispress från utländsk produktion som ett hinder för dem att betala högre priser till sina leverantörer, eftersom ett högre pris till handeln direkt slår i lägre såld volym vilket medför ökade omkostnader.

– Vi måste hitta en ekonomi där det är ekonomiskt hållbart för bonden att ställa om, sade Per Olsson.

Vidare pratade han om vikten av att höja lantbrukets status, och nämnde en tidigare undersökning i Tyskland som exempel där ungdomar såg läkare, tandläkare och lantbrukare som framtidsyrken.

Lotta Zetterlund, ordförande LRF Gävleborg.

Johan Hedberg, Arla, lyfte fram ökade arealer naturbetesmarker som en viktig fråga att jobba med, både för ekoproducenter och konventionella. De tog upp en studie som nyligen publicerats som visade på lägre klimatavtryck från betande kor.
Gisela Olsson som driver ICA Strömsbro pratade om konsumenternas makt och vad butiker kan göra för att påverka deras val. På Ica Strömsbro jobbar de aktivt med att lyfta lokala producenter genom exempelvis skyltning och att bjuda in producenterna till butiken så att kunderna får träffa dem. Hon ser höjd kompetens hos kunderna som A och O för en ökad hållbar konsumtion.
 
Annika Sahlin, regionledamot i LRF Gävleborg, som arbetar med Livsmedelsstrategin fanns med på plats:

– En bra dag, intressant och viktigt. Som någon sa: fler borde få höra detta. Något som fastnade var alla dessa fåglar som försvunnit, 60% i jordbrukslandskap och 3 av 4 sånglärkor har försvunnit på 35 år. Min fråga är: har vi råd att inte välja hållbart? sade Annika Sahlin.

Tomas Djurhed (KD) var en av de politiker som kommit för att lyssna och delta i diskussionerna. På frågan om vad som är politikernas roll svarar han följande:

– Vi måste ställa större krav på upphandlingen, ekologiskt och närproducerat. Det är även viktigt med en infrastruktur så att landsbygden kan leva, att man kan bo och verka som exempelvis lantbrukare. Då behövs tillgång till skola, barnomsorg, lanthandel, hälsovård osv. Det finns mycket mark som växer igen på grund av dålig infrastruktur, sade Tomas Djurhed.
 
Moderator för dagen var Amanda Björksell, näringspolitisk expert Miljö och hållbarhet LRF.