Temakväll vatten 7 maj

Vattendag 7 maj
Längs med våtmarken fanns det stationer att besöka. Janne Wågesjö pratar bevattningsdammar och vattenuttag.

Kvällssolen strålade över Lundholmens Lantbruks ägor när Länsstyrelsen i Jönköping och LRF Jönköping tillsammans anordnade en temakväll med fokus på olika vattenfrågor i landskapet.

Under kvällen berättade Lundholmens Lantbruk om sin verksamhet och bevattningsmaskinen var framställd och pumpade. 

Janne Wågesjö från Hushållningssällskapet Kalmar medverkade och pratade om planering och praktiska saker man ska tänka på när man funderar på bevattningsdamm. Janne pratade också om vad som gäller vid uttag av vatten. Emma Ryding från Växa pratade om hur viktigt det är att ha kontroll över sina diken, både de som syns och finns under markytan. 

Från Länsstyrelsen i Jönköping kom Lisa Karlsson och berättade om olika stöd med koppling till vatten, Lena Dahlström pratade om rådgivning som finns gällande våtmarker, Sofia Ellergård informerade om arbetet med återvätning och Therese Helgesson pratade om kantzoner och vad kan man göra för att gynna vattendragen.
Aktiviteten samlade ett 50-tal besökare och det var tydligt att vattenfrågan engagerade. Både det torra och blöta vädret vi hade under 2023 har visat på hur viktigt det är att frågor om bevattning, underhåll av diken och täckdikning lyfts.

Ett stort tack till Pernilla Ardholt på Länsstyrelsen i Jönköping som höll ihop kvällen.

Här kan du läsa mer om vattenfrågor.

Vattendag 7 maj
Henrik Nyqvist, ledamot i LRF Jönköpings regionstyrelse och ansvarig för vattenfrågor, Petter Nordstrand, Lukas Axelsson och Olof Carlsson funderar kring vattenfrågor.
Vattendag 7 maj
Elever på Tenhults naturbruksgymnasium deltog under kvällen.