Tillgång på veterinärer i sommar

Hästar sto med föl

LRF har stämt av läget med tillgången på veterinärer inför sommaren med Distriktsveterinärerna.

Christoffer Källman, driftschef vid Distriktsveterinärerna, har informerat LRF att organisationen aktivt arbetar med att tillsätta lediga tjänster. Bemanningssituationen har förbättrats jämfört med föregående år, trots att det fortfarande finns brister i vissa regioner. Även om Distriktsveterinärerna inte skulle ha full bemanning, finns det ofta tillräckligt med veterinärtjänster tillgängliga genom privata aktörer.
 
I dag ser man ingen brist på personal i sydväst och mitt. Tjugo nya veterinärer har rekryterats i både norra och södra Sverige. Det finns dock fortfarande områden med utmaningar. I norr är det i inlandet man noterar brister, såsom Vilhelmina och Lycksele och Kiruna. Det är heller inte full bemanning i Sundsvall. I sydöst är Huskvarna och Väderstad är områden där det inte finns full personalstyrka

- Tillgång till veterinärtjänster dygnet runt och över hela landet är avgörande för företag med djurhållning. Svårigheten att snabbt få en veterinär vid akutfall påverkar djurvälfärden, företagens ekonomi och orsakar stor oro för djurägarna. Under nuvarande period med många lammningar och fölningar ökar risken för akuta veterinärbehov. LRF arbetar aktivt för att hitta både kort- och långsiktiga lösningar på dessa utmaningar, säger Sara Lennartsson, branschansvarig på LRF Häst.