Tre av fem styrelser fick nya ordföranden i Ungdomen

Nya styrelser har valts för LRF Ungdomen i Väst, Sjuhärad, Skaraborg, Värmland och Halland.

Under hösten har det valts nya styrelser för LRF Ungdomen, detta innebar att tre av fem styrelser fick nya ordföranden, dessa var LRF Ungdomen Halland, Marcus Idoffsson, LRF Ungdomen Sjuhärad, Niklas Åsbogård samt LRF Ungdomen Skaraborg där Andréa Karlsson valdes till ordförande.

Kontaktuppgifter till de nya styrelserna hittar du på hemsidan under respektive region, du kan också följa LRF Ungdomens aktiviteter och frågor på deras facebookssidor, de hittar du här:

LRF Ungdomen Skaraborg
LRF Ungdomen Väst
LRF Ungdomen Sjuhärad
LRF Ungdomen Värmland
LRF Ungdomen Halland

Sigrid Fredberger