Unik forskningsrapport om lokalavdelningarnas betydelse

Folkrörelsen webb

Den 7 mars bjöd LRF Värmland in till ett digitalt möte där det berättades mer om forskningsstudien ”Lantbrukarnas Riksförbund som folkrörelseorganisation - Lokalavdelningarnas betydelser på landsbygden” − som genomförts av Patrik Cras (Sveriges lantbruksuniversitet), Johan von Essen (Marie Cederschiöld högskola), Marie Nordfeldt (Karlstads universitet) och Pelle Åberg (Marie Cederschiöld högskola). Under kvällen öppnades det upp för en dialog med deltagarnas frågor och funderingar.

Under ett och ett halvt år har fyra forskare, Patrik Cras, Sveriges lantbruksuniversitet, Johan von Essen, Marie Cederschiöld högskola, Marie Nordfeldt, Karlstad universitet och Pelle Åberg, Marie Cederschiöld högskola arbetat med rapporten som kartlägger lokalavdelningarnas betydelse på landsbygden.

Rapporten beställdes av LRF och är en del av arbetet kring Framtidens folkrörelse.

Forskningen grundar sig på intervjuer, observationer och möten som utförts på Gotland, i södra Värmland samt norra Värmland. Ett 40-tal personer som är aktiva inom LRF och i de lokala civilsamhällena intervjuades.

Forskningsrapporten är också en del av LRF:s interna arbete med att se över organisationen utifrån i vilken mån och på vilka sätt LRF idag fungerar som en folkrörelseorganisation. Den fyra som arbetet med projektet består av både forskare med landsbygds­- och civilsamhällesinriktning.

En intervju har gjorts med en av forskarna, Pelle Åberg, som i korthet förklarar rapporten. Bifogat finns även rapporten i sin helhet för nedladdning.

Läs mer om remissen och ta del av forskningsrapporten här (kräver inlogg)

Intervjun med Pelle Åberg