Så stor andel svensk mat upphandlas i Skånes kommuner

Kor på bete i Svalöv.

En kartläggning som Land Lantbruk gjort visar andelen svensk mat som upphandlas i Skåne läns kommuner. I Svalövs kommun är andelen svenskt hela 100 procent för animalier jämfört med Klippan som inte mäter alls.

I kartläggningen har 27 av 33 skånska kommuner svarat på frågan om hur många procent av den offentliga tallriken som har svenskt ursprung. När det kommer till frågan om kommunen har en strategi för svensk mat i upphandlingen är svaren inte lika konsekventa. 

- Majoriteten av kommunerna uppger att de aktivt arbetar för att byta ut råvaror till svenska alternativ i de offentliga köken, vilket är glädjande. Samtidigt behöver de goda exemplen bli ännu fler. Det stärker inte enbart vår livsmedelsförsörjning utan bidrar även till biologisk mångfald, öppna landskap och arbetstillfällen som genererar skatteintäkter, säger regionordförande Hans Ramel.

Kostcheferna i kommunerna har relativt lätt för att svara på hur stor andel av köttet som är svenskt eftersom det finns en lagstiftning för ursprungsmärkning för dessa produkter och tydliga krav på märkning. Det är lite klurigare för kategorierna fisk och grönsaker.

I Land lantbruks artikel vittnar flera kommuner om att lagen om offentlig upphandling (LOU) begränsar möjligheterna att köpa svenskt och närproducerat. Men det lagförslag som väntas träda i kraft i sommar ska göra det lättare att premiera mindre företag och lokala alternativ.

Undersökningen i korthet

En enkät skickades ut till landets alla 290 kommuner där 224 valde att svara på enkäten. Det skiljer sig åt hur kommunerna har redovisat sina siffror och vilket digitalt stöd de har. 78 procent svenska produkter är den nivå som är möjlig att nå eftersom produkter som vissa frukter och kaffe inte odlas i Sverige.

För mer information kontakta

Hans Ramel, regionordförande LRF Skåne
070-841 57 54

Markus Asp, pressansvarig LRF Skåne
070-870 74 16 eller markus.asp@lrf.se

Statistik över länets alla kommuner exklusive Eslöv, Höganäs, Osby, Perstorp, Staffanstorp och Vellinge som inte har besvarat enkäten.

  Hur många procent av den mat ni serverar har svenskt ursprung? Arbetar ni aktivt för att byta ut råvaror mot svenska alternativ? Har er kommun en strategi gällande svensk mat?
Bjuv Drygt 50% Ja Ja
Bromölla 100% för kött och kyckling Ja Nej
Burlöv 50% Nej Nej
Båstad  64% Ja Ja
Helsingborg 78% för animalier Ja Nej
Hässleholm 48% Ja  
Höganäs  65% Ja Ja
Hörby 65% Ja  
Höör   Ja  
Klippan Mäter ej ja  
Kristianstad 46% ja Ja
Kävlinge 73% Ja  Ja
Landskrona 66% Försöker  Nej
Lomma 46% Ja  Ja
Lund 90,9% för animalier Ja  Ja
Malmö 63,33% Ja  Nej
Simrishamn 100% för kött och fågel Ja  
Sjöbo 67,78% Ja Ja
Skurup 87,37% för animalier Ja Ja
Svalöv 100% för animalier Ja Ja
Svedala  45% Ja Nej
Tommelilla 83% animalier Ja Ja
Trelleborg 38,80% Ja Ja
Ystad Avböjer att svara Ja Ja
Åstorp 46% Ja Nej
Ängelholm Vet ej Nej Ja
Östra Göinge 99% för animalier Ja  
Örkelljunga 98% för mejerivaror Ja  

Källa: Land Lantbruk nr 5, tema offentlig mat