Utbildning: Få stöd i ditt ägarskifte

ELIN SVENSSON STORA SKEDVI.\nLRF fÅr fritt anvÅ nda bilderna utan tidsbegrÅ nsning fÅ¡r EGEN marknadsfÅ¡ring. Vid publicering ska alltid namnangivelse/byline sÅ ttas ut dÅ r det Å r praktiskt och tekniskt mÅ¡jligt, enligt fÅ¡ljande, Foto: Trons\n

Går du i tankar på att ta över alternativt överlåta din gård till nästa generation nu eller framåt? Då är den här kursen för dig!

Under sex tillfällen får du ökad kunskap, inspiration och goda råd från flera olika professioner. Du får möjlighet att diskutera med andra i samma situation och känna stöd i din process utifrån såväl mjuka som hårda värden. Vi har ett särskilt fokus på både kvinnors och mäns möjligheter.

Kursen innehåller: Ekonomi och juridik, Hållbart familjeliv, Normer och värderingar, Överlåta på ett klokt sätt, Berättelser om hur andra gjort.

Föreläsare på kursen kommer bland annat från Falkenbergs sparbank, LRF, Ludvig och co, Skogsstyrelsen, LRF:s Jämställdhetsakademi, Lantbrukare och skogsbrukare som själva genomfört eller är på gång att genomföra ägarskiften kommer att berätta om sina erfarenheter. Det kommer finnas gott om tid för frågor och dialog. Du kan delta i kursen oavsett hur långt du kommit i dina tankar.

Anmälan: https://www.sv.se/jamstallt-foretagande

Datum: /Tid:14 mars, 21 mars, 28 mars, 4 april, 11 april, 18 april kl 17-20

Plats: Kursen är på distans via zoom

Kostnad: Kursen är kostnadsfri

Sista anmälningsdag: 7/3

Kursen ingår i ett större kursutbud om jämställt företagande inom ramen för ett projekt som stöds av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.