Utfodring med sockerbetor blir principmål för LRF

Grupp av vildsvin går över väg

I februari 2022 tog länsstyrelsen, på uppmaning från LRF, beslut att förbjuda den utfodring med sockerbetor som skedde på två fastigheter utanför Tenhult. Det var det första beslutet i sitt slag i Sverige sedan den möjligheten infördes i jaktlagstiftningen i oktober 2021.

Beslutet överklagades dock och i december 2022 meddelade förvaltningsrätten att förbudet upphävdes. LRF Jönköping beslutade snabbt att fortsatt stötta drabbade lantbrukare i närområdet att överklaga beslutet på den fastighet utfodringen var mest påtaglig för att pröva lagstiftningen och se om den kan vara det effektiva verktyg som den tillskapades för att vara. 

- Det fallet som överklagas är solklart en överdriven utfodring, med ca 10 ton sockerbetor i tre högar, och eftersom det är tillämningen av lagstiftningen som vi i första hand vill pröva lades resurserna här, säger Anna Irani, Näringspolitisk expert/jurist på LRF.

Överklagan har arbetats fram av jurister på Ludvig o Co och kompletterats med kunskapsunderlag från SLU samt beskrivningar av viltskador från ett flertal lantbrukare i närområdet. För att denna överklagan skall komma vidare måste domstolen först ge prövningstillstånd och sen tillerkänna markägarna klagorätt i målet vilket inte är självklart då ärendet egentligen står mellan länsstyrelsen och utfodrande person. Vi anser dock att markägarna i allra högsta grad är berörda av beslutet.

- Att pröva rätten för närliggande lantbrukare att överklaga denna typ av beslut är en viktig del i vår överklagan, säger Anna Irani vidare, utan den möjligheten skulle de som är tänkta att skyddas av beslutet inte kunna komma till tals.

 

Mer information:

Kontakta Dan Sandberg, regionalt sakkunnig - viltfrågor LRF SYD, dan.sandberg@lrf.se