Utpekande av kraftigt modifierat vatten i tyska delstaten Schleswig-Holstein

Markavvattning och utpekande av kraftigt modifierat vatten är en viktig fråga inom LRF Väst just nu. I veckan hade flertalet personer som arbetar med vatten inom LRF tillfälle att prata med tjänsteperson från delstaten Schleswig-Holstein som själv arbetar med vattenfrågor.

I den tyska delstaten är processen för utpekande av kraftigt modifierade vatten (KMV) helt annorlunda än för oss här i Sverige. Där ligger ett stort fokus på lokalt deltagande då man samverkar i arbetsgrupper med representanter från kommun, länsstyrelse, naturskyddsföreningar, lantbrukare och vattenmyndigheter för att peka ut KMV i vattenförekomsterna. I hela delstaten finns ca 30 sådana här arbetsgrupper och var och en har hand om 20–30 vattenförekomster.

I själva arbetsprocessen har man har hand om både utpekande och analys av vattenförekomsten i fält, följt av att man tillsammans fyller i ett formulär på nätet för att registrera sina svar och kontroller. Därefter rekommenderas åtgärder lämpliga för vattenförekomsten, om den pekats ut som KMV, för att uppnå god ekologisk potential (GEP).

Enligt presentationen från Schleswig-Holstein är ett lokalt engagemang och beslutfattande en viktig del i arbetet med förbättrad miljökvalitet i vattnet, samtidigt bevara matförsörjningen och jordbruket i landet. Personen i fråga ser även att jordbruket inte påverkas i så stor omfattning gällande hydromorfologin. Samt att frivilligheten har ökat hos jordbrukare att göra åtgärder i vattendragen under de senaste åren. Den ökade frivilligheten kan både bero på samverkan och delaktighet i processen, men också för att tyska staten bidrar med finansiering när åtgärder behövs.

Det ser ut som att Sverige har något att ta efter i form av delaktighet och samverkan i frågan!

Emma Fransson