Vad har ni på gång?

Per Karlsson, 2024
Riksdagsledamöter och representanter från de gröna näringarna ute på trappan till Vara Lagerhus. Foto: Per Karlsson.

Det var utgångspunkten när riksdagsledamöterna Charlotte Nordström och Sten Bergheden träffade personer aktiva inom de gröna näringarna på Vara Lagerhus måndagen 5 februari.

Under kvällen kom bland annat frågor om hur vi kan stärka vår beredskap på tal. Det diskuterades huruvida vi ska ha centrala lager eller lager på gårdsnivå, för insatsvaror som behövs på gårdarna, varpå vikten av decentraliserad lagring lyftes av flera deltagare. Vidare vittnade deltagare inom handelsledet om att lagren av bekämpningsmedel i regel hålls så små som möjligt för att minimera risken att lagerhållna produkters godkännanden ska upphöra. Större lagerhållning behöver anpassade regelverk.

Dags att skrota handelshinder?

På samma tema kom även kemikalier inom lantbruket på tal. Det poängterades att tillgången på olika växtskyddsmedel är ganska ojämn mellan länderna inom EU. Finland har exempelvis mycket bättre kem-utbud för oljeväxtodling. Möjligheten till att köpa växtskyddsmedel från andra länder inom EU är idag mycket begränsad på grund av att kemikaliegodkännanden är uppdelad i olika zoner. Är det dags att skrota dessa handelshinder?

Riksdagsledamot Sten Bergheden förde även ett resonemang om hur balansen i försvarsutgifterna haltar. Då det i slutändan blir en fråga om prioritering av krigsmateriel i förhållande till livsmedelsförsörjning.

Förslag om en jordhälsolag

Avslutningsvis passade LRF Väst även på att informera riksdagsledamöterna om hur EUs nu liggande förslag om en jordhälsolag skulle kunna drabba jord och skogsbruket. Ett dyrt och byråkratiskt förslag som bland annat föreskriver vilka brukningsmetoder som man ska använda och inte får använda. I frågan finns en ganska samlad syn från svenskt håll, där bland annat LRF, myndigheter och politiker anser att lagförslaget inte bör röstas igenom i sin nuvarande form.

Per Carlsson
regionalt sakkunnig - skog och jord och
folkrörelseutvecklare LRF Väst
per.carlsson@lrf.se
070-991 34 31