Vänerns nya reglering

Vänern i vinterskrud. Foto: Kajsa Edbom.

Under hösten var en remiss ute om Vänerns reglering och förslag som presenterades i remissen, Vänerns tappningsstrategi med naturanpassning, har nu blivit antagen. I praktiken kommer ändring först under 2024 när dammarbeten i Lilla Edet är klara.

Under hösten var en remiss ute om Vänerns reglering och LRF var en av få aktörer som inte enbart såg positivt på det.

Det förslag som presenterades i remissen, Vänerns tappningsstrategi med naturanpassning, har nu blivit antagen. I praktiken kommer ändring först under 2024 när dammarbeten i Lilla Edet är klara. Förslaget innebär en något högre vattennivå på våren och en stor förhoppning från många aktörer att på detta sätt efterlikna den naturliga vattennivån om än betydligt mindre variation än om Vänern var oreglerad.

För några lantbrukare innebär dessa cm en stor påverkan på företaget, och hos andra påverkar det inte alls. Gemensamt för alla är att risken ökar för översvämning eftersom vädret tenderar att ändra sig till ett klimat vi inte är vana vid idag. Vi kan också tänka oss att om nationella prövningsplanen för den småskaliga vattenkraften fortskrider på det sättet som den påbörjats kan vi även räkna med ännu snabbare flöden till Vänern om buffrande dammar uppströms rivs ut.

Den överenskommelse som nu är antagen kan vi nog betrakta som en väldigt långvarig prövningsperiod. Om ca 10 år är det nämligen dags för Vänerns vattendom att omprövas och då kommer den stora prövningen för alla som bor och verkar kring Vänern. Hittills rymmer nuvarande dom många varianter av justeringar och den nyss beslutade överenskommelsen är en del i denna. När domen görs om kan vi räkna med att många fler intressen kommer göra sina röster hörda och vi kan vänta oss en otroligt omfattande process som kommer pågå i flera år.

Vänern har många samarbeten kring sig och det forum där regleringen diskuteras flitigast är Vänerrådet. Mer info om Vänern och om regleringen kan fås direkt via Vänerrådets hemsida https://www.lakevanern.se/livet-vid-vanern/vanerradet/