Vårgårda kommungrupp möter framtidens lantbrukare!

Vårgårda kommungrupp
Vårgårda kommungrupp har arrangerat träff för framtida lantbrukare och deltagit på företagsmässor.

Kompetensförsörjningen är viktig inför framtiden, vi behöver fler som ser möjligheterna med jobb inom de gröna näringarna. Kommungruppen i Vårgårda har gjort välbesökta aktiviteter på det temat.

För tredje gången arrangerades en träff för unga och framtidens lantbrukare, ca 60 personer från Vårgårda med omnejd träffades på Tånga Hed för bowling och hamburgare.

Johan Ocklind deltog för att berätta om sin resa ”från asfaltsunge till företagsledare”. En mycket intressant och inspirerande kväll och till hösten planeras redan en uppföljning för att besöka Johan i hans nya projekt framåt.

Kommungruppen deltog även på företagsmässan i Vårgårda den 24 mars, tillsammans med VH Biogas och Naturbruksskolorna så visades de gröna näringarna upp.

Alla elever i årskurs 8 i kommunen som besökte mässan fick en inblick i vad de gröna näringarna är för något. Bland annat fick man testa lantbruksmaskiner i naturbruksskolornas simulatorer. Utöver att få träffa eleverna så innehöll mässan många bra möten och samtal. En lyckad mässa där vi kunde känna oss stolta över att bo och verka i Vårgårda kommun.

Kristoffer ”Kiffan”Kullingsjö
Vårgårda Kommungrupp