Vargen kommer!

KRÖNIKA AV JOHAN NYMAN. Vargen kommer! är ett ordstäv ur sagan Peter och vargen som många av oss fått lästa för oss som barn. Då, på den tiden, fick vi också lära oss att ”Vargen kommer!” var just en saga och inte verklighet och att vi skulle vara noga med sanningen om vi skulle få förtroende.

Nu har i vart fall jag fått känna på motsatsen. För nu kommer faktiskt vargen på riktigt och med en rasande fart dessutom. I media överöses vi av dystopiska skildringar där det framtida lantbruket kan utraderas och där människor lever i ett skräckvälde under vargens tyranni. Men kan framtiden  verkligen bli så illa eller är skildringarna ännu ett sätt att underblåsa den redan infekterade vargdebatten? Jag för min del tror att det visst finns en hel del sanning i de dystopiska skildringarna.

Vi i LRF Jönköping har under hösten och vintern anordnat ett antal träffar tillsammans med Länsstyrelsen och Jägareförbundet med tema varg. Träffarna har varit mycket uppskattade och samtliga har blivit fullbokade, intresset har varit enormt. Äntligen, en fråga som verkligen väcker människors intresse, eller är det så att frågan väcker människors rädsla och där med också ilska? Stämningen och diskussionerna på träffarna har avspeglat de dystopiska skildringarna och tydliggjort känslan av frustration. 

Som verksamma på landsbygden har vi har idag ingen möjlighet att förvalta stammen eller ens ett uns känsla av att vi äger frågan. Vargfrågan handlar inte om jakt eller utrotning utan om villkoren för att bedriva lantbruk. Vargens plats finns med förutsättning att dess påverkan på livsmedelsproduktionen och lantbruket kan begränsas.

För den som fått djur skadade och dödade av varg känns det ofta helt hopplöst och den som ännu inte drabbats känner frustration över att utvecklingen inte tycks gå på rätt håll. Därför tror jag att det är viktigt att vi i alla lägen arbetar med kunskap och finess samt har största respekt för den psykiska påfrestning vargetableringen innebär för den enskilde.

Frågan kräver också att den som ger sig in i den infekterade debatten vet vad den pratar om. Vi kan utan att gräva särskilt djup konstatera att det flesta avgörande besluten har fattats och kommer att fattas i Bryssel. Våra europiska bonde-vänner är, liksom vi, i många fall hårt ansatta av varg och där finns, liksom här, en vilja till förändring. Det är endast genom samarbete med våra vänner i EU som vi kan komma framåt. Men det är också viktigt att vi på hemmaplan arbetar med frågan så att den kan få politisk draghjälp och ett stöd i opinionen så att lagar och regler som stiftas och införs också ger rätt förutsättningar för att leva och verka på landsbygden.

Med detta önskar jag att vi alla tillsammans inom LRF arbetar med att påverka våra politiker och beslutsfattare på ett sådant sätt att vårt förtroende och anseende ute i samhället blir ännu bättre och därmed resulterar i att vårt inflytande ökar. Det finns bara en väg och den ska vi går tillsammans.

Låt sagan förbli en saga!

//Johan Nyman
ledamot regionstyrelsen LRF Jönköpings län

Johan Nyman