Variation i trädslag och brukande viktigt i planeringen framåt

Projektet ”Stoppa borrarna” har avslutats, men problemen med granbarkborren har inte försvunnit så arbetet med bekämpning och att rädda virkesvärden fortsätter. För att begränsa och minimera skador och angrepp av barkborre och andra skadegörare är rådet att vara aktiv i sin skog så att den är så vital som möjligt. Val av plantor och skötsel behöver anpassas då vi kommer att få ett alltmer utmanande klimat. LRF kommer att fortsätta bevaka frågan om granbarkborren och sprida information. 

Det är ett allvarligt läge, både för enskilda markägare och samhället. Granbarkborren orsakar skador för enorma värden ekonomiskt, men även biologiskt. Stora arealer skog behöver avverkas i förtid. Sedan sommaren 2018 har granbarkborren bitit sig fast ordentligt i våra skogar. Under åren som gått sedan dess har den orsakat skador i varierande omfattning och stora delar av Östergötland, Södermanland och Örebro län är särskilt utsatta. Många skogsägare delar problemet och det behövs samverkan med varandra och med skogsnäring och myndigheter för att hantera situationen.   

- ­­ Variation är det viktigaste tipset, både i trädslag och brukandet, samt att värna vatten i landskapet för att kunna buffra både vid över- och underskott av vatten, säger Anna Åman, sakkunnig skog och vilt i LRF Öst.

När man tar ner granar som är angripna av granbarkborren är det viktigt att man är försiktig då granen inte beter sig som en frisk gran.

- Granbarkborreträd är spröda och grenarna är stela som blixtlås. Sprödheten gör att träden lätt går av. Det gör det riskabelt att ta ner dem. Försök därför att ta in en maskin i de här områdena med träd som drabbats av granbarkborre, säger Stefan Wistrand på Säker arbetsmiljö.

Han rekommenderar denna film om hur man söker och säkert avverkar barkborreträd.

Granbarkborrar - YouTube

TV4 hade nyligen ett inslag om granbarkborren och Skogsstyrelsens nya rapport.

Granbarkborren förstör skog i Sverige – ”En halv Gudrun sen 2018” (tv4play.se)

Här finns mer information om granbarkborren.

Granbarkborre - Skogsstyrelsen

I november hölls det ett seminarium på Vreta Kluster utanför Linköping som handlade om att framtidssäkra skogen. Det hölls inom det regionala skogsprogrammet. Här kan du se det.

Framtidssäkra skogen – Trädslagsval och skötsel i ett föränderligt klimat - YouTube