Vattenslingan finns i Tycke

Vattenslingorna lyfter ett skogsbruk med hänsyn till skogens vatten. Här finns också tips och råd om åtgärder som du som skogsägare själv kan göra i din skog.

Nu har länets vattenslinga inom EU-projekt Grip on life invigts i Tycke. På plats fanns Mellanskog, Skogsstyrelsen och LRF. Målet är att öka kunskapen och förståelse för vattnets betydelse i skogslandskapet och skogsbrukshänsyn nära vatten.

I projektet Grip on Life arbetar myndigheter, skogsägarföreningar och intresseorganisationer tillsammans för att kombinera ett modernt och aktivt skogsbruk med hänsyn till skogens värdefulla vattendrag och våtmarker med viktiga livsmiljöer för djur och växter.

Grip on Life handlar mycket om att utveckla nya och bättre metoder för exempelvis skogsbruk, skogsskötsel men också för att restaurera vattendrag och våtmarker. I Tycke invigdes ny vattenslinga som ska ge kunskap till skogsägare och allmänheten.

– Det var väldigt lyckat. Vi hade många bra samtal och diskussioner om skogsbruk. Här visar vi också hur viktigt det är med ett samspel mellan naturhänsyn och ett aktivt skogsbruk. Vi vill kunna fortsätta använda våra naturresurser på ett hållbart sätt, säger Erik Sandberg, ordförande för LRF Örebro län.

Han kunde räkna in ett 40-tal personer i skogen. 

– För våra skogsägare är det lite både och nu. Virkespriserna har gått upp och efterfrågan är god. Men så har vi drabbats av granbarkborrar, toppbrott och känner en oro vart artskyddsdirektivet och restaureringslagarna ska ta vägen.

Ett annat tema denna dag var även EUs påverkan på skogsbruk och vikten av att använda sin röst i EU-valet 9juni. Eftermiddagen bjöd på ett samtal mellan LRFs skogsexpert Mia Crawford och Mellanskogs Marie Wickberg. Wickberg fick sedan äran att iklädd ”fiskarstövlar, nere i bäcken klippa bandet. 

Över hela landet kommer ett 60-tal vattenslingor att anläggas. Skogsägarföreningarna Mellanskog, Norra Skog och Södra Skogsägarna bygger cirka 50 av dessa medan länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ansvarar för ett tiotal demonstrationsområden.