Veterinärbrist även i sommar

I ett brev meddelade Distriktsveterinärerna att de har ett ansträngt läge i sommar i delar av landet på grund av veterinärbrist i organisationen. Till det kommer också att de över tid har behövt ta ett allt större ansvar för beredskap i områden som inte längre kan drivas av privata aktörer, som till exempel i Kalmar län och Kronobergs län.

Bakgrund

Veterinärbristen i vårt område är inte en nyhet. Det har varit ett problem under många år, men nu har det eskalerat till en så pass hög grad att Distriktsveterinärerna själva meddelar att de inte kommer att kunna utföra sitt uppdrag tillfredställande. Läs mer om bakgrunden här! 

- Det är ytterst olyckligt att vi har hamnat i den här situationen och vi har påtalat vår oro för Distriktsveterinärerna. Vi är dock medvetna om den utmanande situationen som de har i dagsläget och att det inte är något som kan lösas i en handvändning, säger Per-Göran Sigfridsson, ansvarig djuromsorgsfrågor i LRF Sydost.

Information från Distriktsveterinärerna

Här hittar du en länk till informationen på Distriktsveterinärernas hemsida.

Här hittar du brevet som de skickat ut.

Några råd från Distriktsveterinärerna till djurägare inför och under sommaren:

Det är viktigt att du som djurägare tänker på:

  • Att kontakta din veterinär i tid. Det hjälper oss att prioritera bland pågående fall
  • Skaffa dig en översikt av vilka veterinära aktörer som finns i ditt närområde och deras tillgänglighet.
  • Förbered dig på längre väntetider och längre körsträcka för akut sjuka djur som kan transporteras

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till Distriktsveterinärerna:

Christoffer Källman, Driftchef tel 010-122 8099
Malin Santesson, Regionchef Sydost tel 010- 122 8012
Johan Wallin, Regionchef Sydväst tel 010-122 8011
Anna-Carin Sjöberg, Regionchef Mitt tel 010-122 8524
Marte Svedjesen, Regionchef Nord tel 010-122 8426