Vi går före, men är ännu inte framme

Alf Johansson ordförande för Arla Foods utvärderingskommitté
Alf Johansson, ordförande för Arla Foods utvärderingskommitté.

Alf Johansson är ordförande för Arla Foods utvärderingskommitté, enklare uttryckt valberedningen. Han arbetar mot sju länder och hamnar mitt i skärningspunkten mellan ländernas olika syn på jämställdhet. Som ledamot i Jämställdhetsakademin tillför kan ett viktigt europeiskt perspektiv på jämställdhetsfrågan.

– Vi har kommit en bra bit på väg i Sverige, men kan inte kalla oss hundra procent jämställda. Jämfört med många andra länder har vi däremot kommit långt. Det märks inte minst på hur utmanande det kan vara att förklara för våra europeiska kollegor att lönsamhet, innovation och diskussion blir så mycket bättre när man mixar män och kvinnor. Man får en helt annan kraft i företaget, säger Alf Johansson.

Traditioner styr

Jämställdhet, eller bristen på densamma, grundar sig i traditioner, något som de gröna näringarna är rikt på. Dessutom är i vissa fall viljan till förändring betydligt lägre utomlands än den är i Sverige.

– Tar vi bara vårt grannland Danmark, är det är i första hand mannen som står för medlemskapet. Man ser inte riktigt hur viktig kvinnan är som en kraft på gården som kan väldigt mycket och är inne i lantbruket. Vi har fått jobba en hel del med den här frågan och kommer framåt, men i små steg, förklarar han.

I Arla Foods styrelse sitter fyra personer från Sverige, två män och två kvinnor. De övriga länderna har ingen kvinna på styrelseposterna.

– Vi försöker visa vägen även i utskotten till styrelsen. På de svenska styrelseposterna sitter tre kvinnor och en man i de fyra olika utskotten. Det är inte ovanligt att man får frågan varför har vi så många kvinnor. Då får man vara beredd på att förklara hur mycket bättre organisationen mår när båda könen är representerade. Samtidigt är vi noga med att förklara att det ytterst handlar om att få in kompetens, inte om någon inkvotering, säger Alf Johansson.

Leva som man lär

Alf Johansson och hans svenska styrelsekollegor firar små segrar varje gång kollegor från andra länder imponeras av hur bra deras arbete flyter på.

– Vi försöker vara goda förebilder – man måste leva som man lär. I det finns en stor kraft när man vill förändra, säger han.

Det är inte bara i styrelserna som arbetet måste göras, även om ledningen sätter tonen. Tjänstemannasidan måste också ses över och få kvinnlig representation, något som det fortfarande är tunt med ute på de europeiska kontoren.

– I utvärderingskommittén gör vi exakt samma utvärdering för män och kvinnor i rekryteringarna och det är vanligt att kvinnor klarar sig bättre i utvärderingen än män, vilket visar att vi får in både kompetens och en mix när vi tillsätter kvinnor.

Fler förtroendevalda kvinnor

Själv har Alf Johansson varit mjölkbonde i över 40 år. Han konstaterar att det förr i stort sett alltid var mannen som har åkte iväg på möten och stämmor och kvinnan som stannade hemma och tog hand om djuren.

– När jag började var det vanligt med 20-25 kor, idag är medelbesättningen snarare 95-100 kor, och det bidrar till att både han och hon måste vara aktiva i företaget, men att man även har anställda. Då har vi märkt att kvinnor kan ta förtroendeuppdragen. Sedan vi började med fler digitala möten har vi dessutom sett en ökning i antalet kvinnor. De behöver inte åka från gård och familj i lika stor utsträckning, säger Alf Johansson.

Han vill också gärna se att unga, både kvinnor och män, stannar kvar på sina uppdrag, efter de fått barn. Det är svårare att få dem att ställa upp i det skedet i livet, men det gläder honom när han ser förtroendevalda ha med sina barn i barnvagn.

­– Det är starkt gjort. Jag har sett hur både han och hon varit på stämma eller kretsmöte, och haft med sig barnet. Vi måste vara beredda på att det finns en ny generation som ska kunna komma in.

Jämställdhetsakademin kan visa vägen

Alf Johansson tror att LRF:s jämställdhetsakademi kan göra mycket för att synliggöra jämställdhetsfrågan, och han menar att tiden är mogen för att bli mer synlig.

– Det är dags att visa hur mycket kunskap vi har om de här frågorna. Vi borde synas i riksmedia men även ute på lokal nivå och vara goda ambassadörer. Jag tänker även på hur mycket vi kan dela med oss av till våra europeiska kollegor. Vi på Arla Foods har till exempel hela sju länder som vi kan göra skillnad i.