Vikten av rätt förutsättningar och avtal för snöröjning

Pontus Widell, 2024
Erik, är en av de som valt att satsa på snöröjning under vinterhalvåret. Foto: Pontus Widell,

För många lantbrukare kan snöröjning innebära en extra inkomstkälla och ett sätt att nyttja maskinparken även under vintertid. Samtidigt är det en syssla som allt färre väljer att satsa på till följd av ogynnsamma villkor. För entreprenörerna kan vikten av rätt avtal vara avgörande.

Erik Forsberg, regionordförande LRF Värmland och växtodlare i Kil, är en av de som valt att satsa på snöröjning under vinterhalvåret. Han kör både i samhällen, på grusväg och landsväg med 6 traktorer på olika platser mellan Karlstad och Västra Ämtervik. 

Snöröjning en del av verksamheten

- För mig är snöröjning en ganska passande del av verksamheten då jag dels kan se till att mina anställda är sysselsatta och har en inkomst under vinterhalvåret, dels för att se till att mina traktorer inte står stilla. Samtidigt ska jag inte sticka under stolen med att snöröjning också innebär en hel del utmaningar. Som snöröjare är man ju väldigt låst och har någon slags konstant jour där man alltid behöver vara tillgänglig, oavsett vilken dag det är. Detta gör det såklart svårare att få tag på folk som vill snöröja. I tillägg är det också en ganska osäker bransch med flera faktorer som man inte kan styra över i form av väder och drivmedelskostnader. Just osäkerheten tror jag fler kommuner behöver ta hänsyn till och i stället, för rörlig ersättning, satsa mer på fast ersättning. Detta skulle innebära en större trygghet för entreprenören utan att behöva resultera i en större kostnad för kommunerna. Åtminstone inte om man slår ut kostnaden över flera år, säger Erik Forsberg.

Pontus Widell, 2024

Avtal som fungerar

Ulf Johansson på LRF entreprenad lyfter några av de mest grundläggande åtgärderna för att minimera riskerna och som man bör ha i åtanke innan man tar sig an uppdraget som snöröjare. 

- Om man ska sammanfatta de mest grundläggande sakerna att ha koll på skulle jag säga att det absolut viktigaste är att ha ett avtal som fungerar både när det är lite snö och när det är mycket snö, för att på så sätt minimera vädermakternas inverkan på ekonomin. Ju längre norrut du kommer i landet, desto mindre viktigt blir detta och vice versa. En annan viktig parameter är att ha kostnaden för drivmedel i åtanke vilket blivit extra tydligt de senaste åren så vi haft stora skiftningar i bränslepriset. Därför är det viktigt att inkludera bränsleklausuler i avtalen. Slutligen skulle jag också vilja poängtera vikten av att ha rätt försäkringar då lantbrukarförsäkringar inte alltid gäller för arbete som inte klassas som lantbruk, såsom snöröjning, säger Ulf Johansson. 

Pontus Widell
regional kommunikatör LRF Väst
pontus.widell@lrf.se 
010-184 26 28