Viltmonter, politikerdebatt och publikrekord på Borgeby

Den 29–30 juni var det åter dags för den efterlängtade lantbruksmässan på Borgeby fältdagar där LRF Syd (Jönköping, Skåne och Sydost) var på plats med två montrar.

I LRFs huvudmonter diskuterades allt från näringspolitik till medlemsfrågor med medlemmar och besökare och i viltmontern kunde besökarna få se en av de burar som används för att mäta viltskador.

Några medlemmar har också valt att testa burarna på sin mark.

– Jag tycker att Borgebymässan på många sätt blev lyckad med besöksrekord under onsdagen och en välbesökt huvudmonter. Viltmonterns placering gjorde att det inte var lika många besökare där, men de som kom hade vi bra samtal med, säger Claes Kullman, ansvarig för LRFs medverkan på Borgeby.

Vi har haft en lyckad politikerdebatt där det blev tydligt att det är valår och att man höjt konfliktnivån mellan partierna, om man använder det uttrycket, jämfört med Skånes regionstämma där vi också bjöd in politiker, avslutar Claes.

Hur blev reaktionerna på refe- rensburarna i viltmontern?

– Det är många som delar bilden av att viltskadorna är alldeles för omfattande, men också att det är en stor lokal variation och svårt att förklara hur omfattande problemet är. Det är där referensburarna kommer till nytta för att kunna mäta hur mycket viltet påverkar skörden, säger Dan Sandberg, regional sakkunnig, LRF Syd.

Politikerdebatten med representanter från riksdagspartierna ägde rum i seminarietält Axet och mo- dererades av LRF Syds vice regionhef Malin Wildt-Persson.

Förutom att debatten kantades av diskussioner om självförsörjning och myndighetsutövning så ställdes en fråga från publiken om solceller på åkermark:

”Man kan få ut betydligt mer i arrende för solceller än om man arrenderar ut för jordbruksmark, det kommer bli katastrof om inte kommunerna skärper reglerna i sina översiktsplaner”.

En av politikerna som svarade var moderaten Anna Jähnke:

– Jag förstår oron men tror att man kan vara innovativ så att man kan odla under solcellspanelerna och det finns andra länder där man lyckats. Om vi ska klara jordbruks- och energikrisen måste vi fundera på hur vi ska använda marken på olika sätt.

Se gärna politikerdebatten i efterhand på vår Youtubekanal.

Markus Asp