Som förtroendevald i LRF Ungdomen driver du aktivt viktiga frågor för unga inom organisationen, och en stor del av ditt uppdrag är att dra igång aktiviteter och lyssna in medlemmarnas förslag. De idéer som fångas upp får formellt gehör på förtroendemannakonferenser och på LRF Ungdomens regions- och riksstämmor.

I din roll som förtroendevald är du också en viktig del av det gröna näringslivets starka nätverk, vars tentakler når långt utanför Sveriges gränser via samarbete med systerorganisationer i EU. Tillsammans med andra företagare, anställda och studenter under 36 år driver du framtidsfrågor kring jord- och skogsbruk och visar vilka fantastiska jobbmöjligheter som finns inom den gröna näringen.

Årsmöte, verksamhetsplan, dokumentation och redovisning är en del av arbetet som förtroendevald och som stöd finns checklistor, mallar och hjälp att få från dina kollegor i någon av LRF Ungdomens 21 regionala styrelser runt om i landet, eller i riksstyrelsen.

Om du har frågor eller funderingar kontaktar du ditt regionkontor alternativt Folkrörelseutvecklingsenheten. Lycka till! 

 

Till sidomenyn

Läs mer om LRF Ungdomen

LRFU Mitt Högbokonferens
Till sidan
LRFU Mitt Högbokonferens
Till sidomenyn

Introduktionsfilmer:

En introduktion kan ske på lite olika sätt beroende på om man är engagerad i en lokalavdelning, i en kommungrupp, i en regionstyrelse, LRF Ungdomen eller i riksförbundsstyrelsen. För att alla ska få en gemensam start och att du ska känna dig trygg med ditt uppdrag ber vi dig att titta igenom de filmer som berör ditt eller dina uppdrag.  

Du börjar med att titta på välkomsthälsningen från förbundsordförande Palle Borgström, den vänder sig till alla förtroendevalda i LRF (film nummer 1 nedan).  

Därefter letar hittar du filmen som är kopplad till ditt uppdrag i LRF Ungdomen. 

 

Till sidomenyn

Dokument

Handbok - LRF Ungdomen

Ladda ned dokument

Endast förtroendevalda kan ladda ner detta dokument.

Handbok - LRF Ungdomen

Endast förtroendevalda kan ladda ner detta dokument.