Halland

Regionkontor

E-post: halland@lrf.se
Medlemsservice: 010-184 40 00

Besöks- och postadress
Torsholmsvägen 3
311 50 Falkenberg

Fakturaadress
Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE312
838 73 Frösön

LRF Hallands regionkontor ingår i LRF Västra Sverige, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Halland, Västra Götaland och Värmland. 

LRF Hallands kontor
Anna-lena Holm

Anna-Lena Holm

Kommunikatör, Verksamhetsutvecklare, Lokalavdelningar 076-102 15 64
Annika Arnesson

Annika Arnesson

Verksamhetsutvecklare 070-675 14 16
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt, Intrångsfrågor, Medlemsansvarig 070-609 09 89
Christer Jansson

Christer Jansson

Verksamhetsutvecklare, Vattenfrågor 070-240 47 89
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Kommunikatör, Gröna sidorna, sociala medier 076-836 81 00
Emma Fransson

Emma Fransson

Verksamhetsutvecklare hållbarhet och miljötillsyn 073-867 66 62
Erik Evestam

Erik Evestam

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt, Strandskydd 070-288 99 95
Jan Landström

Jan Landström

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt, Jordbrukspolitik, Vilt 070-321 21 55
verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik i LRF Västra Sverige

Jennie Dannegren

Verksamhetsutvecklare, Utbildning, Barn o Ungdomskommunikation-Skolkontakt 072-141 63 74
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare, Infrastruktur, Företagande, Hållbarhet 070-629 15 70
Kajsa Edbom, personal, kvinna

Kajsa Edbom

Verksamhetsutvecklare, Vattenfrågor 0790-66 08 07
Martina Philip

Martina Philip

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt, Näringspolitik 076-110 05 96
Per Carlsson

Per Carlsson

Verksamhetsutvecklare, Äganderätt, Näringspolitik, Skogsfrågor 070-991 34 31
Petra Wirtberg

Petra Wirtberg

Verksamhetsutvecklare, Kommungrupper 072-744 06 52
Robert Larsson

Robert Larsson

Regionchef 070-661 95 23
Sigrid Fredberger

Sigrid "Sissi" Fredberger

Ekonomi 010-18 44 506
Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Kommunikatör, Verksamhetsutvecklare, Regionstyrelser, LRF Ungdomen 072-247 16 11
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Kommunikatör, Hemsidor, Nyhetsbrev, Samköpsevent regionalt 010-18 44 543