v. 28 – 29

Henrik Sporrong Esbjörnsson, företagsutvecklare, tel: 073-208 92 52. Håkan Lundgren, ordf. LRF Sydost, tel: 0706-572522