Sydost

Växjö
LRF Sydost
Kronobergsg 9 352 33 VÄXJÖ
Tel. 0771-573 573
Fax: 0470-211 48

Kalmar
LRF Sydost
Södra vägen 10, 392 33 Kalmar
Tel. 0771-573 573
Fax: 0480-144 46

E-post: sydost.rf@lrf.se

Krisinformation

Vid översvämningar och bränder har LRF Sydosts medlemmar gödseltunnor att tillgå. Dessa kan både suga upp och spruta stora mängder vatten.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson (MR) 070-84 90 475 och Lars-Gunnar Hellström (MR) 070-649 58 72

Vid stormar och andra naturhändelser finns LRFs stödgrupper med lokalkännedom som på uppdrag av Eon och Skanova snabbt kan lokalisera ledningsbrott mm.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson, MR 070-84 90 475

Krisnummer till LRF Sydost:  070-518 38 61

Anette Hohner

Anette Hohner

Tjänstledig t.o.m. 2018-11-20 0470-703652
Johanna Andersson

Johanna Andersson

Gröna sidan i Land, press, trycksaker, hemsida, projekt och materialbokning 0470-70 36 53
Sven Bergman

Sven Bergman

Kommungrupper, infrastruktur och äganderätt 0492-28831
Anki Carlsson LRF Sydost

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 0470-70 36 54
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
Anders Hermansson

Anders Hermansson

Kommungrupper och politisk påverkan 0480-49 64 09
Ida Eriksson LRF Sydost

Ida Eriksson

Sociala medier, debatt och LRF Ungdomen 070-2715727
Carin Svensson personal LRF Sydost

Carin Svensson

Lokalavdelningar, äganderätt och sekreterare till regionstyrelsen 0733 118 062 0470-703 657
Helene Lantz

Helene Lantz

Skog, vilt och vatten 0470-70 36 55
Maria Hjelm Nilsson, projektledare häst

Maria Hjelm Nilsson

Projektledare Häst i Sydost 0708-709 854
Eva Söder

Eva Söder

ICA Maxi-samarbetet 070-845 67 20 0480-49 64 08
Ulf Rosander

Ulf Rosander

Projektledare Viltstammar i balans 2.0 0470-703651
Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar län 0480-49 64 06
Ylva Gustafsson, projektledare Kött med kvalitet

Ylva Gustafsson

Projektledare, Kött med kvalitet 0732-00 76 73 0470-70 36 61