Sydost

Växjö
LRF Sydost
Staglabergsgatan 10, 352 34 VÄXJÖ
Tel. 0771-573 573
Fax: 0470-211 48

Kalmar
LRF Sydost
Södra vägen 10, 392 33 Kalmar
Tel. 0771-573 573
Fax: 0480-144 46

E-post: sydost.rf@lrf.se

Krisinformation

Vid översvämningar och bränder har LRF Sydosts medlemmar gödseltunnor att tillgå. Dessa kan både suga upp och spruta stora mängder vatten.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson (MR) 070-84 90 475 och Lars-Gunnar Hellström (MR) 070-649 58 72

Vid stormar och andra naturhändelser finns LRFs stödgrupper med lokalkännedom som på uppdrag av Eon och Skanova snabbt kan lokalisera ledningsbrott mm.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson, MR 070-84 90 475

Krisnummer till LRF Sydost:  070-329 25 64

Anders Hermansson

Anders Hermansson

Kommungrupper och politisk påverkan 0480-49 64 09
Anki Carlsson LRF Sydost

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 0470-70 36 54
Carin Svensson personal LRF Sydost

Carin Svensson

Lokalavdelningar och äganderätt 0733 118 062 0470-703 657
Eva Söder, verksamhetsutvecklare LRF Sydost

Eva Söder

Projektkoordinator/stf projektchef Mer mat – fler jobb, Eventansvarig LRF Samköp 070-845 67 20 0480-49 64 08
Helene Lantz

Helene Lantz

Skog, vilt och vatten 0470-70 36 55
Maria Hjelm Nilsson, projektledare häst

Maria Hjelm Nilsson

Projektledare Häst i Sydost 0708-709 854
Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar län 0480-49 64 06
Personalbild

Sarah Ejermark

Strategisk kommunikatör, ICA Maxi samarbetet, politisk påverkan, materialbokning Kalmar, LRF Ungdomen Sydost 0480-49 64 02
Ulf Rosander

Ulf Rosander

Projektledare Viltstammar i balans 2.0 0470-703651
Johanna Andersson

Johanna Andersson

Kommunikatör - föräldraledig och åter i mars 2020 0470-70 36 53
Catarina Wallstedt

Catarina Wallstedt

Nya nätverk för jobb på landet i Södermanland, Östergötland, Sydost och Gotland. 013-465 55 98
Anna Irani

Anna Irani

Äganderättsexpert 072-160 54 01 036-34 62 17
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
verksamhetsutvecklare LRF Skåne

Henrik Djerv

Verksamhetsutvecklare: vattenfrågor Skåne, Jönköping och Sydost 0413-55 90 19