Sydost

Växjö
LRF Sydost
Kronobergsg 9 352 33 VÄXJÖ
Tel. 0771-573 573
Fax: 0470-211 48

Kalmar
LRF Sydost
Södra vägen 10, 392 33 Kalmar
Tel. 0771-573 573
Fax: 0480-144 46

E-post: sydost.rf@lrf.se

Krisinformation

Vid översvämningar och bränder har LRF Sydosts medlemmar gödseltunnor att tillgå. Dessa kan både suga upp och spruta stora mängder vatten.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson (MR) 070-84 90 475 och Lars-Gunnar Hellström (MR) 070-649 58 72

Vid stormar och andra naturhändelser finns LRFs stödgrupper med lokalkännedom som på uppdrag av Eon och Skanova snabbt kan lokalisera ledningsbrott mm.
Kontaktperson: Per-Åke Nilsson, MR 070-84 90 475

Krisnummer till LRF Sydost:  070-329 25 64

Johanna Andersson

Johanna Andersson

Kommunikatör - föräldraledig och åter i mars 2020 0470-70 36 53
Anki Carlsson LRF Sydost

Ann-Cathrine Carlsson

Projekt livsmedelsstrategin i Kronobergs län, djuromsorg och krisberedskap 070-329 25 64 0470-70 36 54
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
Helena Erngård, kommunikatör

Helena Erngård

Vikarierande Kommunikatör Hemsida, trycksaker, film & foto,  nyhetsbrev mm. 0706-96 42 11 0480- 49 64 11
Anders Hermansson

Anders Hermansson

Kommungrupper och politisk påverkan 0480-49 64 09
Carin Svensson personal LRF Sydost

Carin Svensson

Lokalavdelningar och äganderätt 0733 118 062 0470-703 657
Helene Lantz

Helene Lantz

Skog, vilt och vatten 0470-70 36 55
Maria Hjelm Nilsson, projektledare häst

Maria Hjelm Nilsson

Projektledare Häst i Sydost 0708-709 854
Sarah Ejermark, kommunikatör, Sydost

Sarah Ejermark

Kommunikation, valet 2018, materialbokning, LRF Ungdom Sydost, medlemsrekrytering 0480-49 64 02
Eva Söder, verksamhetsutvecklare LRF Sydost

Eva Söder

ICA Maxi-samarbetet, Bonde på stan och LRF Samköp, 50 procent 070-845 67 20 0480-49 64 08
Ulf Rosander

Ulf Rosander

Projektledare Viltstammar i balans 2.0 0470-703651
Rose-Marie Winqvist

Rose-Marie Winqvist

Bonden i skolan, turism, konsumentaktiviteter, offentlig upphandling och livsmedelsstrategi Kalmar län 0480-49 64 06