Värmland

Kontakt:

Tfn: 0771-573 573
Faxnr: 054-19 02 84
E-post: lrf.varmland@lrf.se

Besöks och postadress:

LRF Värmland
Köpmannagatan 2, 4 tr, 652 26 KARLSTAD

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312, (Kostnadsställe 050)
838 73 FRÖSÖN

 

UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n
Anna-Lena Holm

Anna-Lena Holm

Support till de två regionstyrelserna, hemsidor och nyhetsbrev 076-102 15 64 0511-34 22 50
Annika Arnesson, LRF Västra Sverige

Annika Arnesson

Verksamhetsutveckare 070-675 14 16 0346-71 69 65
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Äganderätt, intrångsfrågor 070-609 09 89 0522-64 25 45
Charlotte Andersson LRF Halland

Charlotte Andersson

TJÄNSTLEDIG tom 31 maj 2019. Strategisk kommunikatör 072-97 46 728 0346-71 69 62
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Kommunikatör, Gröna sidorna, sociala medier, LRF:s medverkan på Ekocentrum 076-836 81 00 033-44 28 46
Erik Evestam, äganderättsexpert

Erik Evestam

Äganderättsexpert 070-288 99 95 054-54 52 65
Jan Landström

Jan Landström

Äganderätt, jordbrukspolitik och företagsutveckling 070-321 21 55 0522-64 25 43
verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik i LRF Västra Sverige

Jennie Dannegren

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 0346-716963
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor. Infrastruktur, regelverk och klimatfrågor. Nyhetsbrev LRF Halland. 070-629 15 70 054-54 52 62
Lars-Anders Knutsson, LRF Halland

Lars-Anders Knutsson

Medlemsansvarig, lokalavdelnings- och kommungruppsansvarig, företagsutvecklare 076-848 48 56 0346-71 69 69
Mats Bergling

Mats Bergling

LRFs nationella integrationsprojekt samt ledarutveckling regionalt 073-026 60 22 0522-64 25 44
Per Carlsson

Per Carlsson

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 070-991 34 31
personal, Västra Sverige

Petra Wirtberg

Företagsutvecklare, utvecklingsstöd till kommungrupper 072-744 06 52 0511-34 22 41
Sigrid

Sigrid "Sissi" Fredberger

Ekonomi, LRF Ungdomen, förtroendevaldas utbildningar 070-277 61 08 0511-34 22 45
Ulrika Bertilsson, LRF Halland

Ulrika Bertilsson

Styrelsesupport, LRF Hallands regionstämma 072-247 16 11
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Kommunikatör, Hemsidor, LRF Samköp event 073-060 35 17 054-54 52 67