Värmland

Kontakt:

E-post: varmland@lrf.se
Medlemsservice: 010-184 40 00

Besöks och postadress:

LRF Värmland
Bryggaregatan 11, Norra entrén
653 40 KARLSTAD

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312, (Kostnadsställe 050)
838 73 FRÖSÖN

LRF Värmlands regionkontor ingår i
LRF Västra Sverige
, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Halland, Västra Götaland och Värmland. 

UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n
Robert Larsson

Robert Larsson

Regionchef 070-661 95 23
Jan Landström

Jan Landström

Vice regionchef och Regionalt sakkunnig 070-321 21 55
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Regional kommunikatör 076-836 81 00
Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Regional kommunikatör 072-247 16 11
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Regional kommunikatör 010-18 44 543
Anna-lena Holm

Anna-Lena Holm

Regional folkrörelseutvecklare 076-102 15 64
verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik i LRF Västra Sverige

Jennie Dannegren

Regional folkrörelseutvecklare 072-141 63 74
Sigrid Fredberger

Sigrid "Sissi" Fredberger

Regional folkrörelseutvecklare 010-18 44 506
Petra Wirtberg

Petra Wirtberg

Regional folkrörelseutvecklare 072-744 06 52
Per Carlsson

Per Carlsson

Regionalt sakkunnig och folkrörelseutvecklare 070-991 34 31
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Regionalt sakkunnig och folkrörelseutvecklare 070-609 09 89
Christer Jansson

Christer Jansson

Regionalt sakkunnig 070-240 47 89
Kajsa Edbom, personal, kvinna

Kajsa Edbom

Regionalt sakkunnig 0790-66 08 07
Martina Philip

Martina Philip

Regionalt sakkunnig 076-110 05 96
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Regionalt sakkunnig 070-629 15 70
Emma Fransson

Emma Fransson

Regionalt sakkunnig 073-867 66 62
Erik Evestam

Erik Evestam

Näringspolitisk rådgivare/Jurist 070-288 99 95