Värmland

Kontakt:

E-post: varmland@lrf.se
Medlemsservice: 010-184 40 00

Besöks och postadress:

LRF Värmland
Köpmannagatan 2, 4 tr, 652 26 KARLSTAD

Faktureringsadress:

Lantbrukarnas Ekonomi AB
FE 312, (Kostnadsställe 050)
838 73 FRÖSÖN

LRF Värmlands regionkontor ingår i
LRF Västra Sverige
, som är ett operativt samarbete mellan LRF:s personal i Halland, Västra Götaland och Värmland. 

UPPSALA  Jenny Alm Almtuna\nFOTO: ULF PALM \n
Anna-lena Holm

Anna-Lena Holm

Support till Värmlands o VGs regionstyrelser, nyhetsbrev och hemsidor 076-102 15 64
Annika Arnesson

Annika Arnesson

Verksamhetsutvecklare och LRF-organisationen 070-675 14 16
Birgit Jönsson

Birgit Jönsson

Verksamhetsutvecklare äganderätt och intrångsfrågor 070-609 09 89
Christer Jansson

Christer Jansson

Verksamhetsutvecklare vattenfrågor 070-240 47 89
Clara Hyltbäck

Clara Hyltbäck

Kommunikatör, Gröna sidorna, sociala medier 076-836 81 00
Erik Evestam

Erik Evestam

Äganderätt, strandskydd, skogsfrågor 070-288 99 95
Jan Landström

Jan Landström

Verksamhetsutvecklare äganderätt, jordbrukspolitik och företagsutveckling 070-321 21 55
verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik i LRF Västra Sverige

Jennie Dannegren

LRF Ungdomen, Barn o Ungdomskommunikation-Skolkontakt, utbildning och vattenfrågor 072-141 63 74
Jenny Nilsson

Jenny Nilsson

Verksamhetsutvecklare företagandets villkor, hållbarhetsfrågor. 070-629 15 70
Lars-Anders Knutsson, LRF Halland

Lars-Anders Knutsson

Medlemsansvarig, företagsutv, lokalavds- och kommungruppsutv. 076-848 48 56
Martina Philip

Martina Philip

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 076-110 05 96
Per Carlsson

Per Carlsson

Verksamhetsutvecklare äganderätt och näringspolitik 070-991 34 31
Petra Wirtberg

Petra Wirtberg

Företagsutvecklare, utvecklingsstöd till kommungrupper 072-744 06 52
Robert Larsson

Robert Larsson

Regionchef 070-661 95 23
Sigrid Fredberger

Sigrid "Sissi" Fredberger

Ekonomi & Organisationsfrågor 010-18 44 506
Ulrika Bertilsson

Ulrika Bertilsson

Kommunikatör 072-247 16 11
Yvonne Andersén

Yvonne Andersén

Kommunikatör, hemsidor, lokalavdelningar Värmland, regionalt Samköps event,  Nyhetsbrev Halland 010-18 44 543