Inom LRF finns ett antal branschavdelningar med målet att samla och samordna kompetensen inom ett specifikt område för att bättre ta tillvara den kunskap som finns.

Senast uppdaterad: 2023-10-16