Vi har bett Jens Thulin att tydliggöra konceptet cirkulär ekonomi genom att förklara dess teoretiska grund och illustrera detta med praktiska exempel. Jens Thulin har en masterexamen inom Sustainable Management och ett särskilt intresse för att tillämpa principerna inom den cirkulära ekonomin.

Senast uppdaterad: 2023-12-01