Interreg-projekt om växtskydd

"Regionalt netværk og samarbejde om plantebeskyttelse i specialafgrøder" är ett nytt Interreg-projekt om växtskydd i grönsaker, frukt och bär, prydnadsväxter och plantskoleväxter med deltagande organisationer från Danmark, Norge och Sverige.

Syfte med projektet

Projektets huvudsyfte är att stärka produktionen av specialgrödor i regionen när det gäller växtskydd. Projektet ska skapa en gemensam plattform där aktuella problem, kunskap kring dem och försöksresultat kan delas och användas för att optimera och samordna gemensamma ansträngningar för att hitta lösningar på växtskyddsproblem. Eftersom allt färre kemiska växtskyddsmedel kommer på marknaden kommer mycket av arbetet att handla om att hitta icke-kemiska och biologiska lösningar. Projektet ska också säkra gemensamma försöksstandarder så att försöksresultaten kan användas i alla länderna.

Projektpartnerna är: Dansk Gartneri (DK), Norsk Landbruksrådgiving (NO) HortiAdvice (DK), Aarhus Universitet, Flakkebjerg (DK), Lantbrukarnas Ekonomi AB (SE) och Jordbruksverket (SE).

Projektet får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak programmet
https://interreg-oks.eu/ under Insatsområdet Innovation. Programmet får stöd av EU genom European Regional Development Fund (ERDF).

Kontakt

Agneta Sundgren

Projekt­ansvarig

Telefon:

010-184 41 33

E-post:

agneta.sundgren@lrf.se