Samarbete om alternativa växtskyddsmedel i specialgrödor i Norge, Sverige och Danmark 2023-2025.

Interreg-projekt om växtskydd

Syfte med projektet

Målet med detta projekt är att öka användningen av medel med låg risk i specialgrödor. Det ska ske genom att undersöka och testa växtskyddsmedel med låg risk och allmänkemikalier och deras effekter jämfört med traditionella kemiska växtskyddsmedel. Vi ska också undersöka om det finns fler och nya sådana medel på marknaden i något land och testa dem under nordiska förhållanden. Att sprida kunskapen från projektet är också en viktig del. Det här projektet har kommit till som ett sätt att försöka bemöta den allt mer begränsade tillgången på nya växtskyddsmedel och att många växtskyddsmedel fasas ut.

Projektet genomförs i samarbete med Norge och Danmark. Vi har många liknande problem kring växtskydd och liknande klimatförhållanden. De nordiska länderna kommer att dela fackkunskap och erfarenheter vid användningen av medel med låg risk och allmänkemikalier. På så vis ska vi kunna optimera utnyttjandet av detta projekt.

Under 2023 läggs bara ett fåtal försökt ut i de nordiska länderna men projektperioden pågår till 2025. Under den perioden ska både försök och demoodlingar utföras och speciellt kommer appliceringsteknik för att utnyttja den här sortens växtskydd bäst att undersökas.

Projektet leds av Dansk Gartneri. De som också deltar i projektet är från Danmark Aarhus Universitet, Flakkebjerg och HortiAdvice, från Norge Norsk Landbruksrådgiving och Norsk institut for bioekonomi (NIBIO) och från Sverige Lantbrukarnas Ekonomi AB (LRF) och Jordbruksverket.

Projektet får stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerak programmet
under Insatsområdet Innovation och entreprenörskap.

Här kan du läsa mer om projektet: 

Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

Kontakt

Amanda Ahlqvist

Projektledare, Interreg-projekt om växtskydd

Telefon:

076 609 24 00

E-post:

amanda.ahlqvist@lrf.se

Frida Olsson

Växtskyddsansvarig

Telefon:

010 184 25 09

E-post:

frida.olsson@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-07-01