Till sidomenyn

Glyfosat

Glyfosat har funnits sedan 1970-talet och är världens och Sveriges vanligaste substans i växtskyddsmedel och används för att bekämpa ogräs. Det har ett mycket brett användningsområde och i dag finns inget annat preparat eller metod som lika effektivt bekämpar all oönskad växtlighet.

Läs mer om glyfosat
Till sidomenyn

Pyralider

Växtskyddsmedel med så kallade pyralider har idag stor betydelse för möjligheten att bekämpa ogräs i spannmål och trädgårdsgrödor. Men rester av dem kan skada känsliga grödor och det är därför angeläget att noggrant följa både krav och rekommendationer för produkterna.

Om pyralider
Senast uppdaterad: 2024-02-07