Mjölkbranschens policy ger mjölken mervärden

En branschpolicy är en position utöver lagkrav, en profil-/värderingsfråga för LRF Mjölks medlemsföretag. Nyttan med policybesluten är att skydda den svenska mjölkbonden, ge mervärden för den svenska mjölken och skyddar medlemsföretagens egna varumärken.  

Översynen av policybesluten sker årligen via LRF Mjölks dialoggrupp. Dialoggruppen, som består främst av mejeri- och husdjursföreningarnas informations-, medlems- och marknadschefer, stämmer av och förankrar intresse- och kunskapsfrågor för hållbart mjölkföretagande i Sverige och en positiv attityd till den svenska mjölken.  

Förslag till beslut förankras i Mjölkgruppen (septembermötet). Formellt beslutet tas i Svensk Mjölks styrelse (novembermötet). 

"Mjölkbranschens policy" ska inte förväxlas med "Branschriktlinjer för hygienisk produktion av mjölkprodukter". Klicka här för att komma till branschriktlinjerna istället.

Kontakt

Peter Kofoed

Chef LRF Mjölk

E-post:

peter.kofoed@lrf.se
Senast uppdaterad: 2024-02-06