Skogsägare jobbar hela tiden med skogs- och naturvård och gör både reglerat och frivilligt miljöarbete i sina skogar. Men såklart finns det mycket som kan göras bättre.

Skonsammare maskiner och utbildning

Därför arbetar vi ständigt med att förbättra skogsbrukets metoder, med skonsammare maskiner och utbildning för att minska körskador. Vi jobbar också med utveckling och utbildning kring miljöhänsyn och satsar på forskning och utveckling genom att delfinansiera Skogforsk, som utvecklar kunskap, tjänster och produkter för att öka hållbarheten i skogsbruket.

Som ett exempel gjordes det nyligen en miljonsatsning från Skogsägarnas Forskningsfond för att utveckla och modernisera skogsbruksplanerna för att svensk skog ska brukas effektivare och naturvården bli ännu bättre. Läs mer om den här.  

Nya produkter från skogen

Samtidigt pågår det utveckling av nya produkter från skogen och en effektivare användning av restprodukter. Utvecklingen av höga hus i trä är ett bra exempel där industrin satsat, där forskning och utveckling utgjort grunden, och där resultaten nu används i praktiken.