Dagens dom kom som en följd av att Skogsstyrelsen avslog en markägares ansökan om tillstånd till avverkning av fjällnära skog. Skogsstyrelsen nekade att betala intrångsersättning, trots pågående markanvändning i form av skogsbruk. Efter flera turer och överklaganden av staten har nu Mark- och miljööverdomstolen fastställt att det ska utgå ersättning till markägaren.

- Det är mycket glädjande. I första hand för de skogsägare som redan nu förhindrats att bruka sin skog utan att ersättas. Men även för andra skogsägare som med ett annat utfall kunde ha drabbats av samma sak, säg Paul Christensson, ordförande i LRF Skogsägarna.

Tusentals skogsägare påverkas

Tvisterna har pågått sedan 2016, vilket naturligtvis är oacceptabelt när det rör sig om inskränkningar av grundlagsskyddade rättigheter. Markägarna i det här fallet ersätts nu med 18 miljoner kronor. Sammantaget påverkas 1000-tals skogsägare som de senaste åren levt under hotet att myndigheternas agerande skulle göra deras tillgångar värdelösa. Domstolens besked klargör nu deras grundlagsskyddade rättigheter.

- Nu kommer skogsägare i fjällnära områden fortsätta våga investera i skog och skogsbruk. Det kommer även fortsättningsvis vara möjligt att belåna skogen. Ett annat utfall hade inneburit betydande osäkerheter.

"Märkligt att staten tar strid"

Paul Christensson säger att domstolens utfall var väntade och att något annat hade varit uppseendeväckande.

- Det som är märkligt är att staten i strid med tidigare avgöranden, lagens förarbeten och den oberoende rättsutredning Skogsstyrelsen själva beställt, ifrågasatt att skogsbruk skulle vara pågående markanvändning i dessa områden.