Efter tre år såg lavskrikedomen i Hälsingland i går, tisdag den 17 september, att äntligen få ett slut. Då meddelade Skogsstyrelsen att de inte tänker att överklaga domen.
Men strax innan tiden för överklagandet gick ut, klev en helt nya aktörer in i handlingen, flera fågelskådarföreningar
- Olyckligt för markägarna. Nu riskerar detta fall att dras ytterligare ett varv i rättsapparaten. Helt i onödan. Domstolen har upprätthållit rättssäkerheten och konstaterat att Skogsstyrelsen inte fullgjort sitt utredningsansvar i det här fallet. Det är inte svårare eller krångligare än så, säger LRF Skogsägarnas jurist Anna Treschow.

- Betänk hur många enskilda som redan har dabbats av den här felaktiga och dåligt underbyggda myndighetsutövningen. De flesta varken orkar eller har råd att tvista mot staten, säger Anna Treschow.

"Inte god myndighetsutövning"

LRF har tillsammans med Mellanskog, bistått skogsägaren i detta principiellt viktiga mål och Anna Treschow är kritisk till hur Skogsstyrelsen har skött detta ärende.
- Skogsstyrelsen har testat en otydlig lag gentemot enskilda medborgare. Det är inte god myndighetsutövning. Att enskilda medborgare behandlas på ett rättssäkert sätt är ett av grundfundamenten i vårt samhälle. Det är allvarligt att en myndighet ser så lättsinnigt på detta, säger Anna Treschow.

LÄS MER I DN: Anna Treschow om behovet av en ändring av artskyddsförordningen    

Lavskrikan har haft en positiv utveckling de senaste 20 åren, och i den här regionen blir allt fler skogar tillräckligt gamla för att lavskrikan ska trivas.

Per-Olof Löfgren är en av de drabbade i lavskrikemålet. Nu berättar han sin historia.

"Hälften av 10 års nettovärde konfiskeras"

Skogsägaren, Per-Olof Löfgren, skriver själv i Dagens Nyheter om hur han ser på saken.
- Jag hade sparat ihop skog för att de sista åren fram till pensionen kunna arbeta med mitt skogsbruk på heltid. När jag sagt upp mig fick jag beskedet att min tänkta avverkning skulle förbjudas. Det kom som en chock då det innebar att nästan hälften av 10 års nettovärde från mitt skogsbruk skulle konfiskeras och detta på grund av en fågel som är rikligt förekommande i området. Flera av mina grannar svävar fortfarande i ovisshet om de får avverka efter mer än tre års bollande mellan domstolar. En av grannarna får hela sin inkomst från skogsbruket. För mig är det självklart att staten inte ska kunna ta ifrån någon dennes levebröd utan att ens visa att det finns skäl till det.

LÄS MER I DN: Skogsägaren om chockbeskedet 

Att Skogsstyrelsen väljer att inte överklaga förklarar de med att flera ärenden redan har varit i högsta instans en gång och att ytterligare en prövning i högre instans inte skulle ge ytterligare vägledning.
–Vi kommer även i fortsättningen att avgöra varje fall enskilt men efter domarna kommer vi självklart att se över om det är något i våra arbetssätt som behöver justeras eller skruvas på när det gäller vilket underlag som krävs och vilket ansvar som ligger på markägaren, förklarade Charlotta Ryd, Skogsstyrelsens distriktschef i Gävleborg.

Om målet tas upp till prövning kommer LRF fortsätta att bistå markägaren.