Det finns ett glädjande stöd från EU-politiker för att bygga i trä. På seminariet arrangerat av Wood be better framgår det att Ursala von der Leyen är en stark röst för byggandet av trähus.

EU-politiker stödjer träbyggnader

EU kommissionens President Ursula von der Leyen har mycket tydligt tagit ställning för träbyggnad, vilket framgår i ett tal i det filmade seminariet. Stödet gäller både i nyproduktion men inte minst också för renoveringar av energibesparingsskäl som EU har ett stort behov av. Peter Handley från EU kommissionens Industridirektorat framförde också ett tydligt stöd för träbyggnad på seminariet,  liksom den svenske EU-parlamentarikern Erik Bergkvist från Västerbotten som tydlig och helhjärtat ställer upp för träbyggnad.

Trädens många användningsområden

De avverkade träden som går till förädling i sågverken är ryggraden i skogsbrukets ekonomi. Men de är också en källa till lönsamhet i sidoströmmarna av resterna från sågverken som går till massa och pappersprodukter, textilier, biodrivmedel, värme och elektricitet.

Titta på seminariet 

Vad är Wood be better

Wood be better är ett nätverk för skogsfrågor i Bryssel. LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna startade nätverket för svenskar i Bryssel för att öka kunskapen och samtalet om skogsfrågor med koppling till EU-politiken.

Ett viktigt ämne för träffarna är skogens bidrag till EU:s klimat-, miljö- och hållbarhetsarbete. Nätverket siktar på att träffas fyra gånger per år.