Skogsägare i Götaland är hårdast drabbade av viltbetesskador, med 56 procent svårt skadade tallar enligt senaste Älgbetesinventeringen. I Sverige är det totala genomsnittet 45 procent. Viltbetesskadorna orsakar varje år en samhällsekonomisk förlust i Sydsverige om totalt 4,5 miljarder kronor på grund av uteblivet förädlingsvärde och i riket 20,5 miljarder kronor.

Skadligt för samhällsekonomin

– Klövviltet orsakar skador idag utöver den tolerabla nivån som motsvarar 10 procent av den årliga avverkningsnivån i Sverige. Det drabbar inte bara skogsägare utan också välfärden, som varje år förlorar tusentals finansierade offentliga tjänster på grund av uteblivna skatteintäkter, säger Göran Örlander, tidigare professor i skogsskötsel, idag rådgivare på skogsbolaget Södra och rapportens huvudförfattare.

Skogsbruket och Skogsstyrelsen har accepterat att maximalt 30 procent av tallföryngringarna får skadas allvarligt av klövviltsbete. Utöver ramen för denna tolerabla skadenivå uppgår den årliga samhällsekonomiska förlusten för Götaland till 3,3 miljarder kronor och på riksnivå 11,9 miljarder kronor.

Skadligt för miljön

Den minskade tillväxten innebär även ett lägre upptag av koldioxid med nära 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år i Sverige, vilket motsvarar 23 procent av dagens svenska utsläpp av fossil koldioxid.

— Det här är ytterligare ett nedslående bevis på hur mycket landsbygdsföretagen förlorar på den okontrollerade tillväxten av vilt i skogar och på åkermark. Om vi ska ha kvar några skogs- och lantbrukare i framtiden så måste den svenska jägarkåren ta regleringen av viltstammarna på största allvar, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.

Palle: Läget är akut

LRF har presenterat ett eget förslag till åtgärder för att få ett stopp på den skenande utvecklingen.
– Vi hoppas att politikerna i riksdagen tar till sig den här alarmerande rapporten. Läget inom lant- och skogsbruk är akut, säger Palle Borgström.

Så här ser det ut länsvis

Rapporten har gjorts av Södra, Billerud-Korsnäs, Holmen, LRF Skogsägarna, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Skogsindustrierna, Storaenso och Sveaskog.

LADDA NER HELA RAPPORTEN HÄR

LÄS MER: Södras pressmeddelande