Granbarkborren ställer till stor skada i många skogar, även i formellt skyddade områden. Men i de skyddade områdena är det naturvärdena som styr vilka åtgärder som kan göras.

I en film visar Skogsstyrelsen och länsstyrelserna i Götaland och Svealand några exempel på åtgärder som utförts för att bekämpa granbarkborrarna i naturreservat eller biotopskydd.

Åtgärderna som visas i filmen kan även vara bra att känna till för privata skogsägare och kan användas som underlag vid samråd för nyckelbiotoper eller om man vill veta hur man kan agera i frivilligt skyddade områden. Det finns kanske mer lösningar än man tror även i skyddade områden.

Ta kontakt med Skogsstyrelsen om du behöver agera med färska vindfällen eller undrar över vad som är möjligt att göra.

Om du inte får tillräcklig hjälp vill vi gärna att du återkopplar så vi vet att myndigheterna gör vad de kan för att begränsa skadeverkningar från granbarkborre. Kontakt: sofia.backeus@lrf.se