Registreringen av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälan är särskilt problematiskt för skogsägaren. Man har då planerat för avverkningen och den inkomst en avverkning skulle ge. Både skogsägarens planering och ekonomi riskerar att skadas påtagligt.

Skogsstyrelsens besked är ett viktigt steg i rätt riktning för att komma ifrån den rättsosäkerhet som enskilda utsatts för. Dock kvarstår ett antal frågor kring hanteringen av nyckelbiotoper att lösa, vilket också adresseras i den skogliga äganderättsutredningen som tillsattes i somras.

Vill du veta mer? Kontakta Gunnar Lindén, naturvårdsexpert LRF Skogsägarna, 010-184 42 81

LÄS MER: LRF Skogsägarnas ordförande 3 uppmaningar till politikerna

LYSSNA: På webbinariet om nyckelbiotoper och artskydd