– Självverksamheten är ett centralt inslag i familjeskogsbruket. Det här projektet kommer att fokusera hur skogsägaren själv kan arbeta för att säkert och rationellt kunna tillvarata enstaka, spridda träd. De metoder som tas fram kommer även att kunna användas för småskalig avverkning och hyggesfria brukningsalternativ, säger Paul Christensson ordförande i Skogsägarnas Forskningsfond.  

Tillvaratagande av enstaka skadade träd

Utvecklingsarbetet kommer att bedrivas som ett samarbete mellan Säker Skog och SkogForsk. Arbetet kommer att ledas av Tomas Gullberg och Petrus Jönsson.

- Skogsägarna har alltid haft problem med att ta hand om nedfallna träd och träd som skadats av till exempel granbarkborre eller törskatesvamp. Här gäller det att snabbt arbeta upp virket, både för att tillvarata värdet i trädet och för att förhindra att skadorna sprider sig, säger Stig Högberg, vice ordförande i Norra Skog.

Småskaliga brukningsmetoder

Den självverksamma skogsägaren har bra förutsättningar för att bruka sin skog småskaligt tack vare närheten till skogen och lokal kunskap om hur den ska brukas. Metodutvecklingen och säkerhetsfrågorna är dock grundläggande.

- Många skogsägare är nyfikna på att prova småskaliga brukningsmetoder som passar även kontinuitetsskogsbruk. För att möjliggöra detta måste arbetsmetoderna vara säkra och rationella. Det är helt rätt att skogsägarrörelsen nu satsar på utveckling som kan användas för alternativ till traditionellt trakthyggesbruk. Familjeskogsbruket har unikt goda förutsättningar för ett småskaligt brukande, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

För mer information, kontakta Paul Christensson.