Vid Skogsägardelegationens möte under Almedalsveckan valdes Paul Christensson till ny ordförande för LRF Skogsägarna. Paul tar över som ordförande efter Sven Erik Hammar.

– Jag har brunnit för skogsfrågorna under hela mitt liv. Jag ser fram emot att ta över ordförandeklubban i LRF Skogsägarna och jobba för ett fritt och lönsamt skogsbruk för Sveriges skogsägare, säger Paul.

Paul Christensson är 60 år och har varit aktiv inom skogsägarrörelsen i mer än 30 års tid. Paul är även vice ordförande i LRFs riksförbundsstyrelse samt vice ordförande i Södra Skogsägarna och styrelseordförande i Agro Väst. Han har tidigare varit ordförande för LRF Västra Götaland.

Paul driver tillsammans med sin bror och familjen flera företag i Sotenäs, Munkedal och Lysekil. Verksamheten består av skogsbruk, växtodling, svin-, äggproduktion och entreprenadverksamhet.

Till vice ordförande i LRF Skogsägarna valdes Stig Högberg, som tagit över som ordförande i Norrskog efter Gunnar Heibring.