– Detta är en mycket glädjande och viktig vinst för den aktuella skogsägaren. Avverkningen hade förbjudits på lösa grunder och med stora ekonomiska konsekvenser som följd, utan att skogsägaren erbjudits någon ersättning, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Överimplementering av EU-direktiv

Domstolen konstaterar att artskyddsförordningen innebär en överimplementering av EU-direktiven. Domstolen pekar också på den bristfälliga myndighetsutövningen som ligger till grund för tvisten. I fall av rådighetsinskränkningar av det här slaget måste myndigheten visa att åtgärden påverkar en art negativt och domstolen konstaterar att Skogsstyrelsen brustit i sitt utredningsansvar.

– Det är här fallet, som pågått i tre långa år, fick ett lyckligt slut, men det löser inte problemen framåt. Återigen står det klart att artskyddsförordningen måste ses över och vi ser fram emot att regeringen ska tillsätta en utredning om detta, säger Karin Perers, ordförande i Mellanskog.

Oacceptabelt 

LRF Skogsägarna anser att det är oacceptabelt att myndigheterna testar uppenbart felaktigt utformad lagstiftning på enskilda medborgare. Vad gäller artskyddsförordningen har det funnits flera oklarheter vad avser tillämpningen. I sådana fall ska myndigheterna vända sig till lagstiftaren istället för att tvinga medborgare inför domstol.

– Det är en viktig dom både för markägarna i området, men också för skogsbruket i stort. Hade domstolen kommit fram till att skogen inte får avverkas, trots att arten varken är rödlistad eller hotad, hade liknande domar kunnat appliceras på en rad arter och därmed hotat skogsbruket i stora delar av landet. Nu ger man i stället en signal om att artskyddsförordningen behöver ses över, vilket den också ska enligt januariöverenskommelsen, säger Gunnar Lindén, LRFs skogsexpert till TT.

Lavskrikan har en positiv utveckling

Enligt Gunnar Lindén innebär grönt ljus för skogsavverkning inte att lavskrikan hotas.

– Lavskrikan har haft en positiv utveckling de senaste 20 åren. Visserligen avverkas ett område, och man tvingar kanske fågeln att flytta på sig. Men man glömmer bort att det hela tiden skapas nya områden för fågeln att bosätta sig i. I det här området specifikt kommer vi att få fler skogar som snart är över 60 år gamla, vilket är vad fågeln trivs i, säger Lindén.

LRF har tillsammans med Mellanskog bistått skogsägaren i detta principiellt viktiga mål.

LÄS MER I LAND: Markägaren talar ut

LÄS MER: Glädjande - och oroande - besked om lavskrikan