På den här Teamslänken kan du följa seminariet eller se det i efterhand 

Diskussionen om hur stor andel av Sveriges natur och skog som ska skyddas är återkommande. Förslagen ligger på mellan tre och 30 procent. Ofta nämns att Sverige inte når de mål som är kopplade till konventionen om biologisk mångfald (CBD) på 17 procent (Sveriges nationella mål är för närvarande satt till 20 procent). Diskussioner pågår om nya internationella mål med förslag på 30 procent.  

Vad betyder egentligen dessa mål och var står Sverige idag i måluppfyllnad? Hur kan vi öka transparensen i hur myndigheter räknar och rapporterar? Hur gör andra länder? Och hur ser det ut framåt, när nya mål för CBD efter 2020 diskuteras? Detta vill vi diskutera i ett seminarium med riksdagspolitiker. 

En ny rapport från LRF sätter ljuset på Sveriges unika sätt att redovisa. 

Rapporten har också debatterats i Altinget.

När?

Den 2 juni klockan 13-14.30, digitalt möte via Teams. Ingen föranmälan krävs.

För vem ?
Riksdagspolitiker, regeringsföreträdare, regeringskansliet, myndigheter, verksamma inom EU-politiken, journalister och intressenter och berörda från näringen.   

Innehåll 
Gunnar Lindén, LRF Skogsägarna, presenterar LRFs rapport 
Caisa Adolfsson, Metria, presenterar hur de gjort beräkningar 
Mark Marissink och Olle Höjer, Naturvårdsverket, berättar om myndighetens nuvarande rapportering och motivering 
Politikerpanel med Isak From (S), Maria Gardfjell (MP), John Widegren (M) 
Samtal och frågor