Bakom arbetet står fyra pensionerade veteraner inom rörelsen, alla med sina expertområden. Arbetet har gått ut på att ta reda på vad som påverkat skogsägarrörelsen och hur skogsägarrörelsen påverkat andra. Resultatet har blivit sju rapporter, ett tjugotal inspelade intervjuer med framträdande personer i skogsägarrörelsen samt kartläggning av källmaterial och arkiv.

- Det har saknats en samlad beskrivning av skogsägarrörelsens framväxt och dess betydelse för skogsägarna, också satt i en kontext i vad som skett i det övriga samhället. Det har de här personerna gjort på ett fantastiskt sätt, säger Sven-Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna.

- Det har varit ett jätteroligt arbete och jag är väldigt glad att det har blivit av. Vi som arbetat med projektet är alla veteraner som jobbat inom skogsägarrörelsen sedan tidigt 70-tal, säger Sven Sjunnesson.

- Vi har också haft kontakt med de gamla legendarerna som startat föreningar en gång i tiden och det känns bra att kunna binda ihop den gamla generationen och gå in i framtiden.

Har aktiverat familjeskogsbruket på ett unikt sätt

Skogsägarföreningarna har genom historien gett den enskilda skogsägaren de verktyg som skogsägaren behöver för att utveckla sitt skogsbruk, både produktions-, miljö- och lönsamhetsmässigt. Det har varit viktigt för det svenska familjeskogsbruket.

- Skogsägarföreningarna har lyckats aktivera det svenska familjeskogsbruket på ett unikt sätt. Det ser vi ingen annanstans än i de övriga nordiska länderna. Det har betytt mycket för den samlade skogsägarrörelsen, säger Ulf Österblom, en av veteranerna bakom rapporterna.

- Svenskt skogsbruk är unikt i ett internationellt perspektiv. När vi började mäta hur mycket virke vi hade i våra skogar på 1920-talet hade vi 1,5 miljarder kubikmeter. Idag har vi över tre miljarder kubikmeter stående i våra skogar. Samtidigt har vi skördat sex miljarder kubikmeter, säger Sven-Erik Hammar.

- Skogsbruket har byggt välstånd i Sverige. Den resan hade inte varit möjlig utan skogsägarföreningar som har samlat ihop och förmedlat kunskap till de enskilda skogsägarna, säger han.

Vi måste lära oss av historien

Under arbetets gång har de identifierat några områden som visat sig vara särskilt viktigt för skogsägarrörelsen att ta med sig in i framtiden för ett fortsatt framgångsrikt skogsbruk.

- Det vi identifierat som det allra viktigaste att arbeta vidare med är rådgivning och utbildning till de enskilda skogsägarna, säger Ulf Österblom.

En av de främsta anledningarna till projektet är att vi ska lära oss av historien för att undvika att göra samma misstag som gjorts tidigare.

- Det här är viktigt för kan vi inte vår historia så gör vi lätt fel. Vi måste lära oss av historien och vi hoppas att vi kan bidra till det genom det här projektet, säger Sven Sjunnesson.

Du hittar samtliga rapporter för nedladdning här.

Här kan du beställa rapporterna i tryckt format.