En inbromsning i skogsbruket skulle också påverka jobb, sysselsättning och inkomster kopplade till trä- och massaindustrin i hela landet. LRFs övergripande kritik är att utredningen har blivit en naturvårdsutredning istället för en äganderättsutredning. Det går rakt emot både januariavtalet och utredningsdirektiven som tydligt pekat ut äganderätten.

Viktigt med tilltro till skogsägarna

- Det är nu vi lägger grunden för en lång period av skogspolitik. Där måste tilltron till de som brukar och månar om skogen vara stark. Skogsägarnas drivkrafter och initiativ ska tas tillvara. Då kan de leverera förnybara nyckelprodukter till samhället och samtidigt främja klimat, miljö och en rik natur, säger Paul Christensson, ordförande LRF Skogsägarna.

Frivilligt - efter 600 000 hektar

LRFs viktigaste ändringsförslag till utredningen är att skog bara ska kunna skyddas om skogsägaren frivilligt går med på det. Det förslaget finns med i utredningen men först ska mer än 600 000 hektar skog kunna skyddas oavsett skogsägarens medgivande. Det innebär att i praktiken blir det inte någon frivillighet. Paul Christensson vill att regeringen går en annan väg.

- Frivilligt skydd leder till större vilja att bevara naturvärden samtidigt som det stärker tilliten till myndigheter. Problemet är att Sverige fortsätter att övertolka internationella åtaganden och det leder till en politisk stress i att skydda mer skog, trots att Sverige egentligen ligger bra till ur ett europeiskt perspektiv.

Skogsägarna får betala för naturvård

Skogsägare känner sig alltmer hotade i sin roll att bruka skogen. En annan huvudpunkt i LRFs kritik är att utredningen inte har hanterat problemet att myndigheterna omtolkat lagstiftning och i allt större omfattning lagt över kostnader för naturvård på skogsägare.

LRFs 6 förslag för en hållbar skogspolitik

1. Tillvarata skogsägarnas drivkrafter för bättre klimat och miljö
2. Skydd av skog ska bara vara möjligt med skogsägarens medgivande
3. Inga nya inskränkningar och kostnader för skogsägare
4. Tydliggör hur myndigheterna ska tolka lagstiftningen kring skogen
5. Sverige ska samma syn på vilken natur som är skyddad som övriga Europa
6. När staten pekar ut områden som skyddsvärda måste markägaren ersättas

Läs hela skogsutredningen här

DEBATT PÅ ALTINGET: Myndigheterna testar äganderättens gränser