Skogsstyrelsen uppskattar att cirka 11 miljoner kubikmeter skog dödats i Sverige sista två åren, det är lika mycket som under hela perioden 1950-2017! Skogsstyrelsen har därför med hela skogsbranschen startat kampanjen "Stoppa borrarna" för att öka medvetenheten hos skogsägare att det gäller att vara uppmärksam och identifiera angripna träd och vindfällen för att låta avverka dem så snart möjligt, helst innan juli månad för att undvika ytterligare spridning. Mer information finns på skogsstyrelsens hemsida www.skogsstyrelsen.se 

Under innevarande år tror Skogsstyrelsen att angreppen som till största delen setts i Götaland alltmer sprider sig också till Svealand och södra Norrland. I det sammanhanget har flera informationsmöten genomförts i vår region under slutet av förra året av Skogsstyrelsen, LRF Mälardalen och Mellanskog. Mötena har förhoppningsvis lett till ökad medvetenhet hos skogsägare om snabb identifiering av angripna träd, avverkningsanmälan, kontakt med företag för avverkning och borttransport av angripna träd helst innan juli för att hindra fortsatt spridning. Fler liknande informationsmöten var inplanerade till mars-april detta år, men tyvärr har de fått ställas in på grund av rådande corona-pandemi.

Barkborreskolan

Nu finns en webbutbildning framtagen för dig som vill veta mer om borrarna och hur du begränsar deras framfart: 
skogsstyrelsen.se/sjalvservice/distanskurser/granbarkborreskolan

Informationsfilmer

Här finns mer digital information om hur du genomför åtgärder som begränsar virkesförluster och förhindrar angrepp av granbarkborre:

Några av Skogsstyrelsens informationsfilmer:
www.youtube.com/watch?v=wWjpvHs4EMo&t=496s
www.youtube.com/watch?v=pvGZfrekA40
www.youtube.com/watch?v=349LhDN4ARQ

Några av Södras och Mellanskogs informationsfilmer:
www.youtube.com/watch?v=N3unVqqZM_g
www.youtube.com/watch?v=dXh6eIzsGBs
www.youtube.com/watch?v=X1Rr44VwC1c

Kontakt: Håkan Lindström, hakan.lindstrom@lrf.se,  010-184 43 03