Nätverket är ett gemensamt initiativ från LRF Skogsägarna och Skogsindustrierna. Det bjuder in svensktalande i Bryssel med intresse för skogsfrågor. Målet är att öka kunskapen om skogssektorn och dess roll för EU, till exempel som en lösning för klimatet.

Varje möte med nätverket hålls av en av följande fyra svenska europaparlamentsledamöter: Fredrick Federley (C), Jessica Polfjärd (M), Erik Bergkvist (S) och Pär Holmgren (MP).

Här kan du se seminiariet "EU efter Coronakrisen - hur förändras politiken och hur påverkas svensk skogsnäring?"från den 26 maj i efterhand.