Själv har han sett möjligheter och nya marknader i 20 år. Timmerhus, inredning, möbler och nu en husfabrik för trästommar till ekologiskt hållbara hus.

Erik Hjärtfors fick kämpa för de första affärerna, stod på mässor. Det kostade en massa tid och pengar, men var viktiga steg som han fortfarande lever på.

– Min framtidstro har jag fått genom mycket kontakt med kunder och att jag har lärt känna deras behov.

Försöker skapa nätverk

Det är nu en hype för eko och närproducerat, även för träprodukter. Med stor efterfrågan på det svensk skog erbjuder och en trötthet inför det väldigt processade sortimentet.

– I ljuset av det försöker jag skapa ett nätverk för skogsägare som vill ta vara på trenden. Många är sugna och ser affärsmöjligheter men vet inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Där skulle vi vinna på att samarbeta. Jag tror att vi kommer att få till det.

Planen är ett första seminarium under Skogsnäringsveckan i april. En fortsättning skulle vara en enkät om var i landet man finns, vad man har och vad man kan. Och utifrån det ordna utbildningar och sätta en ekonomistruktur för samarbetet. Den som är intresserad är välkommen att kontakta Erik Hjärtfors direkt, 070-277 72 26.

"Måste upp ett steg i näringskedjan"

– Vi måste ta ett steg upp i näringskedjan. Skogsägarföreningarna har inte velat ta den här bollen, hittills. Det skulle kunna vara en fråga för LRF, som vill attrahera fler skogsägare och samtidigt styra mer åt att bli en företagarorganisation.

Erik Hjärtfors tror på mångbruket, som innebär att man vid sidan av det vanliga skogsbruket också kan arbeta med turism och träförädling. Det handlar om att ha många ben att stå på.

– Om jag säljer 20 unika bord blir det en inkomst på ungefär 200 000, utöver min vanliga verksamhet. Och det finns ju andra nischer, bygga gärdsgård, guida i skogen. Man kan börja i det lilla. Och man kan besöka mässor, prata med utställarna där. Höra av sig till arkitektkontor. Visa på alternativen.

– Jag drivs av att göra riktigt kul grejor och få betalt för det. Det finns många andra som skulle kunna få vara med om det här.

Eva Åström