LRF Skogsägarna

Har du några frågor kring skogen i Sverige eller i världen? Hos LRF Skogsägarna finns expertis inom allt från naturvård och forskning till rättspolitik och skogsbruk.

LRFs skogsägardelegation

Skogsägardelegationen har LRF-styrelsens uppdrag att agera i skogsfrågor. Här hittar du kontaktuppgifter till bland annat LRF Skogsägarnas ordförande Paul Christensson.