Viktiga frågor att verka för är en stark äganderätt, en skogspolitik med ”frihet under ansvar” och en väl avvägd balans mellan produktions- och miljömål för skogsbruket. LRF skogsägarna bedriver skogligt nationellt och internationellt näringspolitiskt arbete, samordnar branschgemensamma angelägenheter för skogsägarföreningarna, driver nationella projekt samt arbetar med extern och intern kommunikation.

LRF Skogsägarna arbetar också tillsammans med övriga avdelningar inom LRF med äganderätts-, miljö-, energi-, skatte-, infrastrukturs- och kommunikationsfrågor.