Skogsägardelegationen SÄD

Kontakta LRFs Skogsägardelegation

Skogsägardelegationen är skogsägarföreningarnas och LRFs ansikte utåt i skogliga frågor. Delegationen har LRF-styrelsens uppdrag att agera i skogsfrågor. LRFs riksförbundsstyrelse utser två personer i Skogsägardelegationen som består av ordförande i varje skogsägarförening samt högst tre ledamöter. Skogsägardelegationen består av följande personer:

Ny ledamot i riksförbundsstyrelsen 2019

Paul Christensson

Ordförande LRF Skogsägarna och vice ordförande LRF 070-659 97 05
Charlotta Kristow

Charlotta Kristow

Vice ordförande LRF Skogsägarna och vice ordförande Norra Skog 070-248 77 29
Stig Högberg, vice ordförande skogsägardelegationen. Norrskog.

Stig Högberg

Ordförande Norra Skog 070-207 56 93
Karin Perers

Karin Perers

Ordförande Mellanskog 070-568 08 30
Magnus Hall

Magnus Hall

Ordförande Södra
Ulf Johansson

Ulf Johansson

Styrelseledamot Södra 070-511 40 70
Martin Moraeus, riksförbundsstyrelsen

Martin Moraeus

Styrelseledamot LRF 0730-278649
Karin Mattsson, ny ledamot i skogsägardelegationen

Karin Mattsson

Styrelseledamot Mellanskog 070-600 37 22