Skogsägardelegationen SÄD

LRFs Skogsägardelegation

Skogsägardelegationen är skogsägarföreningarnas och LRFs ansikte utåt i skogliga frågor. Delegationen har LRF-styrelsens uppdrag att agera i skogsfrågor. LRFs riksförbundsstyrelse utser två personer i Skogsägardelegationen som består av ordförande i varje skogsägarförening samt högst tre ledamöter. Skogsägardelegationen består av följande personer:

Vice ordförande LRF Skogsägarna

Gunnar Heibring

Vice ordförande LRF Skogsägarna, Ordförande Norrskog 070-296 59 87
Karin Perers

Karin Perers

Ordförande Mellanskog 070-568 08 30
Ordförande LRF Skogsägarna

Sven Erik Hammar

Ordförande LRF Skogsägarna, styrelseledamot Mellanskog samt vice ordförande LRF 070-691 14 52
Torgny Hardselius

Torgny Hardselius

Ordförande Norra Skogsägarna 070-568 17 12
Lena Ek Ordförande Södra Skogsägarna

Lena Ek

Ordförande Södra 0470-890 00
Ulf Johansson

Ulf Johansson

Styrelseledamot Södra 070-511 40 70
Jan Ehrensvärd

Jan Ehrensvärd

Styrelseledamot LRF 0709-308276