Föreningarna ägs och styrs av sina medlemmar enligt principen en medlem en röst. Solidaritet och likabehandling är grundläggande värderingar i skogsägarföreningarna.

Skogsägarföreningarna
- förmedlar medlemmarnas virke till den svenska skogsindustrin
- erbjuder sina medlemmar heltäckande skogsbruksservice, rådgivning och utbildning
- verkar för ett aktivt och miljömedvetet skogsbruk
- bevakar de enskilda skogsägarnas näringspolitiska intressen.

Skogsägarföreningarna 1/7 2020

  Antal medlemmar Medlemsareal, 1 000 ha

Södra

52 000

2 600

Mellanskog

26 000

1 500

     

Norra
Skog

27 000

2 100

Totalt

Cirka 105 000

Cirka 6 300